RSS
 

A szakadároknak a Katolikus Egyházban: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

06 aug

2012. augusztus 3. péntek, 16.45

Drága, szeretett leányom, a föld hamarosan meg fog remegni, amint Atyám haragja rázúdul azon nemzetekre, akik ellenszegülnek Atyám Törvényeinek.

Nem fog irgalom mutatkozni, mivel Atyám türelme a végletekig próbára van téve.

Az ő bűneik, többek között az abortusz, a gyilkosság, azon törvények, melyek megpróbálják aláásni a Kereszténységet, az azonos neműek közötti házasság, és a hamis istenek imádása.

Aztán ott vannak a szakadárok, Egyházamon belül, akik azzal fenyegetnek, hogy megtagadnak Engem.

Amikor ők megpróbálják távol tartani magukat Egyházamtól, és megpróbálnak új törvényeket alkotni, dacolva Szent Akaratommal, ezzel ők megtagadnak Engem.

Hűtlenségük miatt Én most száműzöm őket. A gőgön, a bujaságon és a világi törekvésen alapuló, új törvények bevezetésére irányuló kísérleteik nem lesznek eltűrve.

Azt gondolták, hogy majd hagyják nekik, hogy eltávolítsák Isten gyermekeit földi Egyházamtól, és majd elkerülik Atyám Kezét?

Azt gondolták, hogy ők Isten Törvényei fölött állnak?

Ők nem szeretik Istent, csak saját magukat.

Az alázat hiányából fakadó, a Katolikus Egyház Törvényeinek nyilvános – általuk történő – elutasítása undort kelt Bennem.

Szégyenteljes igényeik – amikor is próbálják Egyházamat, az Engem sértő törvények elfogadására kényszeríteni – oda vezettek, hogy a sötétségbe vetették saját magukat.

Az ő vallási fogadalmuk semmitmondóvá vált.

Egyházam iránti hűség- és engedelmességi fogadalmukat megszegték.

Amíg meg nem bánják bűneiket, és vissza nem térnek Testemhez, azaz földi Egyházamhoz, nekik nincs joguk Egyházam szolgáinak nevezni magukat.

Figyelmeztetve lettetek. A pusztába foglak száműzni benneteket.

Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért