RSS
 

A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek

23 aug

2012. augusztus 20. hétfő, 15.45

Drága, szeretett leányom, a megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek.

Azonban, Nagy Irgalmamnak köszönhetően, még több lélek fog megmenekülni a Nagyfigyelmeztetés révén.

Sőt, még több lélek menekülhet meg a ti szenvedésetek, és a világban ma élő valamennyi választott lélek szenvedése által.

Követőim imái – beleértve az Imahadjáratom lélekmentő imáinak imádkozását is – hathatós eszközei lesznek a lélekmentésnek, még a legmegátalkodottabb lelkek megmentésének is.

Azok a lelkek, akik elutasítják majd Irgalmamat, ők is megmenekülhetnek most, köszönhetően azok nagylelkű közbenjárásának köztetek, akik áldozatokat ajánlanak fel, többek között imát, böjtöt, és a Szent Nevemben való szenvedés elfogadását.

Ez az Én ígéretem, ez az Én Nagy Irgalmam.

Ezúttal sok ajándékot hozok az Irántam érzett szereteteteknek köszönhetően.

Fogadjátok el ezeket szeretettel és hálaadással.

Megáldalak benneteket. Szeretett tanítványaim, Ígéretem – miszerint még több Ajándékot adok nektek, mert válaszoltatok erre a küldetésre – be fog, és most be is tud teljesedni, az Irántam való hűségetek révén.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért