RSS
 

Szűz Mária: Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol.

06 júl

2012. július 4. szerda; 12.50

Gyermekem, azok, akik tanúi voltak jelenéseim csodáinak a földön, ők tudni fogják, hogy a megjövendölt titkok és próféciák hamarosan ki fognak bontakozni.

Gyermekek, a világban egy ideig azért mutatkoztam meg, hogy segítsek nektek felkészülni Fiam dicsőséges visszatérésére.

Fiam látnokokon és prófétákon keresztül készít fel mindannyiatokat, hogy méltóvá váljatok arra, hogy megkapjátok az Ő Ajándékát, az örök életet.

Soha nem szabad félnetek a jövőtől, ha hisztek Fiamban, mert Ő az Élet Kenyere, és csodálatos új jövőtök lesz.

Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol.

A kígyónak kevés hatalma van Atyámmal szemben.

A kígyó hatalma csak azok által erősödött, akik áldozatul estek a – kígyó által az útjukba helyezett – bűnnek és kísértéseknek.

Az ember rabbá válik, ha bűnt követ el, mert a további, Atyám elleni bűnökkel és vétkekkel szembeni ellenállóereje gyengül.

Majd tovább vétkezik, mígnem elnyeli a sötétség, mely oly sűrű, hogy nem tud belőle menekülni, nem számít, hogy mennyire kitartóan is próbálkozik.

Gyermekek, nektek most az a kötelességetek, hogy Fiam iránti szeretetetekből fakadóan segítsetek azokon a szegény lelkeken.

Egyedül ti segíthettek nekik és menthetitek meg őket, mert sokan nem lesznek képesek önmagukon segíteni.

Ti vagytok azok a katonák, akikre Fiamnak ebben az időben szüksége van. Az Iránta való szeretetetek által fog Ő kegyelmeket adományozni az elveszett lelkeknek, ha az Ő segítségét kéritek imáitokon keresztül.

Íme, az Imahadjárat imája a bűnösök megmentésére.

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

“Ó legdrágább Üdvözítőm, Jézus Krisztus,
fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak
Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében

Könyörögve kérlek, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel, hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük van, hogy el ne vesszenek örökre
Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az ilyen lelkekért.
Ámen”

Gyermekek, ti egyek vagytok Fiammal.

Szeretetetek nagy vigaszt nyújt Neki, áldozataitok és imáitok segíteni fognak Neki elvezetni az egész emberiséget az Ő földi Új Paradicsomának biztonságába.

Csak akkor tud a Magasságos Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni örökkön-örökké.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.