RSS
 

Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve.

04 júl

2012. július 2. hétfő, 16.00

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy Követőim türelmesek maradjanak.

A jövőt soha sem szabad siettetni.

Az Örök Atyám által meghatározott tervek, az Isteni Gondviselés által, természetes módon fognak kibontakozni.

Nagyon értékes az az idő, amit arra kaptatok, hogy segítsetek nekem felkészíteni az emberiséget Nagy Irgalmasságomra. Ez az az időszak, amikor sokak meg fognak menekülni imáitok által.

A remény, a hit és az Irántam, szeretett Jézusotok iránti szeretet, erőt fog adni nektek küldetésetek során.

Amikor tanúi lesztek az előttetek zajló szörnyűségeknek, amikor mindent – ami az Én tiszteletemre áll- megsemmisítenek, akkor tudni fogjátok, hogy egyre közeledik az idő.

Nem szabad elfelejtenetek, hogy ezeknek a dolgoknak be kell következniük, és a ti kötelességetek, hogy – Hadseregem tagjaként – harcoljatok és szembeszegüljetek az ellenséggel.

Hadseregem Isteni Ajándékokkal lesz felszerelve, mely magával fogja sodorni azokat is, akik sötétségben vannak.

A felkészülés időbe telik. Az ima közelebb hoz benneteket Szent Szívemhez, és az előttetek álló csata túléléséhez szükséges oxigénnel árasztja el lelketeket.

Ahogy erősödtök az Általam nektek adott kegyelmek által, úgy válik majd nagyon könnyűvé beazonosítani az ellenséget, aki gyűlöl mindent, amit Én képviselek. Ez szenvedést, fájdalmat és bosszúságot fog okozni nektek, de mindig méltóságteljesnek kell maradnotok az Én Nevemben.

Ha próbára tesznek benneteket az Én Nevemben, szeretettel kell válaszolnotok. Soha ne próbáljátok elemezni Üzeneteimet, mert nincs szükség erre.

Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van  vésve.  

Bárki, aki megpróbálja megszegni vagy befeketíteni Szavamat, kudarcot fog vallani, mert tehetetlenek Szent Szavammal szemben.

Most, hogy már ismeritek Hangomat, ismernetek kell a fájdalmat, amit várhatóan elszenvedtek, amikor ezekben az időkben hirdetitek Szavamat (Üzenetemet).

Ha ma megemlítitek Nevemet, még az úgynevezett keresztények között is, kínos csend áll be.

Ha nyíltan beszéltek jóról és gonoszról, ki fognak gúnyolni benneteket.

Ha rámutattok arra, hogyan tudja a bűn tönkretenni gyermekeiteket, azt fogják kérdezni tőletek – mi a bűn?

Ma sokan nem tudják mi a bűn. Sokan fogadják el a bűnt életük normális részeként, egy elfogadható jellemvonásként.

Örömest elnézik a bűnt, mert ez megadja nekik a szabadságot arra, hogy más élvezeteket hajhásszanak, hogy hamis isteneket bálványozzanak, és hogy kielégítsék vágyaikat.

Nem, ők nem akarnak meghallgatni, mert az nincs ínyükre.

Ti, szeretett Követőim, megszállottaknak fogtok tűnni a vallás és az Isten iránti szeretettől, amely ma nem sokat ér.

Ezért kell nektek felkészülnötök. Ezért kell erősnek lennetek. Ezekért az igazi lelkekért kell nektek majd imádkoznotok, és segíteni Nekem a megmentésükben.

Időpocsékolás, ha hagyjátok, hogy az ilyen lelkek felzaklassanak, bántsanak vagy sértegessenek benneteket.

Válaszoljatok szeretettel és méltóságteljes csenddel.

Soha ne féljetek megvallani Engem, de soha ne erőltessetek rá Engem a lelkekre oly módon, hogy ők elmeneküljenek majd tőletek. Inkább hozzátok őket Hozzám imáitok és szenvedéseitek által.

Megáldalak benneteket, Én erős és bátor hadseregem.

Szeretlek benneteket.

Én mellettetek vagyok, minden egyes lépéseteknél, melyet azért tesztek, hogy lelkeket hozzatok Hozzám.

Szeretett Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért