RSS
 

Meg fognak tagadni Engem, mondván, az Én Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének

12 júl

2012. július 11. szerda; 19.30

Drága, szeretett leányom, te átéled az Én fájdalmamat most, miközben Én sírok Isten számos gyermeke miatt, akik a halálos bűn állapotában halnak meg.

Ez olyannyira fájdalmas, hogy most újra átélem a Keresztre feszítésemkor Rajtam ejtett borzalmas sebeket.

Leányom, fontos, hogy megértsd, mi is történik veled, mert fel kell rá készülnöd, hogy hogyan kezeld ezt a küldetést, mikor az ilyen szenvedést okoz neked.

Számítanod kell a gyalázkodásra, melyet az Én Nevemben viselsz el.

Amikor bármely kiválasztott lélek, a múltban, Szent Szavamat közölte a világgal, ők ugyanúgy elszenvedték a megaláztatást, mint te most. Kinevették, gyalázták, esztelennek állították be őket, és ami még ennél is rosszabb, azzal vádolták őket, hogy megtévesztenek másokat, mintha hazugságokat állítanának.

Engem is hazugnak neveztek. Engem is kinevettek. Azt mondták, egy szélhámos vagyok, egy csaló, aki Isten Igéjének ellentmond.

Mindenféle ürügyet kitaláltak, hogy bizonyítsák, szélhámos vagyok.

Még Isten, az Én Örök Atyám Szent Igéjét is felhasználták, hogy megpróbálják bebizonyítani, hogy amiről Én beszélek, az ellentmond a Szentírásnak.

Bárki állíthatja, hogy Isten Szavát képviseli. Csak nagyon keveseket vesznek komolyan azok közül, akik azt mondják, Isten Szavát (Üzenetét) kapják. Többnyire róluk tudomást sem vesznek.

De azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, miközben ez nem igaz, és szándékosan hazugságokat terjesztenek, azokat rendszerint tapssal köszöntik és elfogadják, a sátán álnok befolyásának köszönhetően.

Az igaz próféta esetében Hangom hatalma olyan, hogy nagyon erős reakciót fog kiváltani. Ilyen esetekben az emberek vagy szeretettel befogadják Szavamat (Üzenetemet) az Igazságért, vagy teljesen elutasítanak Engem.

Azok, akik elfogadnak Engem, érezni fogják, amint Szeretetem megérinti lelküket úgy, hogy az lángra lobbantja szívűket, így nem lehet visszakozni.

Azok, akik elutasítanak Engem, nem fognak figyelmen kívül hagyni Engem. Ehelyett ki fognak gúnyolni Engem, becsmérelni fogják Szent Szavamat (Üzenetemet), rosszindulatúan, ami ellentétben áll a Keresztény erényekkel, melyekkel állításuk szerint rendelkeznek.

Meg fognak tagadni Engem, ahogyan azt tették akkor is, amikor a földön jártam, mondván, az Én Szent Szavam (Üzenetem) ellentmond Isten Igéjének.

Ők nem értik meg, hogy Szavam miért vált ki oly erőteljes reakciót. Őket megkísértette a sátán, de ennek nincsenek tudatában. Ők elővigyázatlanokká váltak, és lehetővé tették a sátán számára, hogy elhomályosítsa Irántam való szeretetüket.

Senki sem hagyhatja figyelmen kívül Szavamat (Üzenetemet). Nem tudják figyelmen kívül hagyni. Mert Szavam (Üzenetem), vagy a szeretet, vagy a gyűlölet reakcióját váltja ki, de mindenképp kivált egy reakciót.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért