RSS
 

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

25 júl

2012. július 22. vasárnap; 19.00

Drága, szeretett leányom, sok választott lélek – amint szívük egymásba fonódik az Enyémmel – nagy szenvedésen megy keresztül most, a bűn mételye miatt.

A szenvedés eme egyesülése, melyet sok látnok és szenvedő lélek tapasztal most meg, arra hivatott, hogy megmentse azok lelkét, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben halnak meg.

Ez egy semmihez sem fogható szenvedés, mely segíteni fog legyőzni az ellenséget a Nagyfigyelmeztetés során.

Leányom, folytatnod kell Üzeneteim közzétételét, annak ellenére, hogy ez most fájdalmas számodra.

A világban lévő nyugtalanság gyorsan fog terjedni és fokozódni, és nemcsak háborúk fognak kitörni, de a világbank is megpróbálja majd ellenőrzése alá vonni a legtöbb pénznemet.

Káosz fog uralkodni, és természeti katasztrófák következnek be, amint Atyám Keze lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget a bűnnel szembeni gyengesége és rabszolgasága miatt.

Követőim, imáitok sok csapást elhárítottak, melyek máskülönben városokat és nemzeteket pusztítottak volna el.

Soha nem szabad abbahagynotok az imádkozást. Az állhatatosság, és az Irántam, a Ti Jézusotok iránt való hűség megkönnyíti a helyzetet.

Erősnek kell maradnotok ezalatt a küzdelmes időszak alatt, mert hamarosan minden meg fog változni.

A sátán hadseregének gonoszságának dacára, az Én Hadseregem növekvő hite majd feltartóztaja őket, és meg fogja akadályozni Egyházam elpusztítására tett kísérleteiket.

Soha ne érezz kiábrándultságot ezzel a munkával kapcsolatban, még akkor sem, ha időnként reménytelennek tűnik. Nagy az Én Irgalmam. Szeretetem Isten minden gyermekére kiterjed.

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

Ez a ti jövőtök, a világ jövője, melyre törekednetek kell. A sátán napjai csaknem véget értek.

Örvendezzetek, mert a szenvedés hamarosan feledésbe merül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért