RSS
 

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon

19 júl

2012. július 16. hétfő; 15.15

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy felkészüljön Isten valamennyi papja, püspöke, és mindazok, akik földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.

Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon.

Ő hamarosan menekülésre kényszerül a Vatikánból. Majd eljön az idő, amikor Egyházam ketté fog válni: egyik oldal a másik ellen.

Felszólítom valamennyi Felszentelt Szolgámat, emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra.

Soha ne adjátok fel küldetéseteket. Soha ne hagyjatok cserben Engem. Soha ne fogadjátok el az Igazság helyett a hazugságokat.

Az Én segítségemet kell kérnetek az előttetek álló nehéz időkben. Keljetek fel, egyesüljetek, és kövessetek Engem. Imádkozzatok a szükséges erőért, az Imahadjárat ezen különleges imájával.

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

„Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hű maradjak Legszentebb Szavadhoz
Adj erőt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette
Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az  Általad tanított módon szolgáltassam ki a Szentségeket

Segíts, hogy  az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem

Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz Szavának hirdetésekor

Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak, kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk iránti hűségünkben.
Ámen.”

Ne csüggedjetek, Szeretett felszentelt szolgáim, mert a viszálykodás meg volt jövendölve, és meg kell történnie a lelkekért folytatott végső csatában.

Szeretlek benneteket, és Én veletek leszek most, amint Velem együtt lépdeltek a Kálváriára vezető tövises, nehéz úton azért, hogy az Üdvösség még egyszer elérhetővé váljon minden lélek számára.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért