RSS
 

Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni

06 júl

2012. július 5. csütörtök, 15.30

Legdrágább leányom, segíts meg Engem Bánatomban, mert sírok valamennyi Gyermekemért, akik nem fogadják el Létezésemet.

Mennyire vágyakozom utánuk.

Mennyire sírok szegény lelkükért.

Bár intelligensek és okosak az emberi gondolkodásmódot illetően, mégsem sikerül megragadniuk annak Igazságát, hogy ki vagyok Én.

Én Vagyok a kezdet.

Én Vagyok minden létezőnek teremtője.

Én vagyok az ő Atyjuk, bár elutasítanak Engem.

Bárcsak látnák az Igazságot.

Bárcsak hagynák, hogy megérintsem az ő szívüket, hogy így megmutathassam nekik a rájuk váró, csodálatos és dicsőséges Terveimet.

Sok ilyen lélek nem ismer Engem, nem a saját hibájukból fakadóan.

Ezeknek a lelkeknek bemutatásra kerül majd az Igazság, hogy az Én Utamat válasszák majd.

Azok, akik megkapták az Igazságot, de hagyták, hogy az emberi gondolkodás, és az emberi intelligencia felmagasztalása vakká tegye őket, ők most elvesztek Számomra.

Sok ilyen lélek meg fog térni, de sokan vissza fogják utasítani az Üdvösség Kelyhét, melyet szeretett Fiam mutatott be nekik.

Szívemnek Gyermekei, könyörögve kérlek benneteket, segítsetek Nekem megmenteni drága Gyermekeimet.

Folynak a Könnyeim most, és arra kérlek benneteket, hogy hozzátok őket Hozzám, Fiam Isteni Irgalmassága által.

Sok ilyen lélek, beleértve a fiatalokat is, akik elszántan és nyilvánosan elutasítanak Engem azért, hogy megmutassák a többieknek, mennyire okosak is ők. 

Az emberi intelligencia iránti túlzott tisztelet egy kísértés, melyet az ellenség gerjeszt Gyermekeim lelkében.

A Fenevad felfalja Gyermekeim lelkét, és nekik fogalmuk sincs, mit művel velük.

Oly sok bukott angyal győzi meg az emberiséget arról, hogy az emberi intelligencia hibátlan. 

Ha az emberiség elhiszi, vagy meggyőzi magát, hogy ismeri a Teremtés Isteni Törvényeit, akkor az emberiség csalóka csapdába esett.

Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni.

Mikor fogják ezt megtanulni?

Mikor fogják észrevenni, hogy azok a tiszta, egyszerű és alázatos lelkű Gyermekeim, akik elfogadnak Engem, megértik az egyszerű igazságot?

Nekik nem kell bizonyíték, mert ők érzik Szeretetemet tiszta szívűkben, melyet kitárnak, hogy Én be tudjam tölteni lelküket Isteni Kegyelmeimmel.

Én Vagyok a ti Istenetek, a ti Teremtőtök, és a ti Természetes Atyátok.

Gyermekeimnek Szeretett Fiam által, és szabad akaratukból kell Hozzám jönniük. Én nem kényszeríthetem őket.

Ti, Gyermekeim, megkaptátok a hatalmat, hogy segítsetek megmenteni az ő lelküket.

Közületek mindazok, akik – imáik és áldozataik révén – eleget tesznek testvéreik megmentésére irányuló Kérésemnek, különleges kegyelmekben fognak részesülni.

Hatalmam végtelen.

Gyermekeim szenvedéseinek és imáinak megfelelően, Csodáim az elveszett lelkek, örök kárhozattól való megmentésére lesznek felhasználva.  

Szeretlek benneteket, szeretett Gyermekeim.

Jöjjetek, segítsetek Nekem egyesíteni dédelgetett Családomat, és segítsetek Fiamnak legyőzni a fenevadat, mielőtt az még több Gyermekemet ellopná.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért