RSS
 

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

22 júl

2012. július 17. kedd; 23.18

Drága, szeretett leányom, az idő most gyorsan telik. Folyamatosan készítelek fel mindannyiatokat már egy ideje.

Ti, Követőim, tudjátok, hogy mit kell tennetek. Saját szentgyónásotok fontos, és mostantól törekednetek kell arra, hogy hetente egyszer elvégezzétek.

Legyetek békében. Elégedett vagyok azzal, ahogyan Útmutatásaimat követitek. Kérlek, folyamatosan térjetek vissza Imahadjáratomhoz, és összpontosítsatok az imákra, hogy mások lelkét megmentsétek.

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

Az emberek mindenütt úgy meg fognak szégyenülni, ahogyan még sohasem.

Sokan túl lehangoltak és szomorúak lesznek ahhoz, hogy azonnal visszamenjenek a munkahelyükre. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a kormányokban, meg fogják kérdőjelezni a törvényeiket.

A társadalmaitokban lévő gyilkosok és bűnözők borzasztó nagy bánatot és kétségbeesést fognak érezni, de sokan jóvá fogják tenni bűneiket.

Papjaim és más felszentelt szolgáim azonnal tudni fogják, hogy ezek az üzenetek az Én Isteni Ajkamról fakadnak.

Majd fel fognak kelni, és követni fogják hűséges Követőimet, segítvén Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.

Néhányan közülük tudni fogják, hogy Én vagyok az, aki hozzájuk szól, de nem lesz bátorságuk nyíltan hirdetni Legszentebb Szavamat (Üzenetemet).

Idővel meg fogják kapni a kegyelmeket Szentségeim fenntartásához, amikor észreveszik, hogy azok meg lettek szentségtelenítve. Akkor majd ezen próféciák bizonyítékot nyernek számukra.

Sok szülőnek ettől kezdve bele kell majd nevelnie a hét évesnél idősebb gyermekeikbe az ima és a bűnbánat fontosságát. Szülők, nektek feladatotok, hogy tanítsátok gyermekeiteknek az Igazságot.

Az ő szívük nyitott lesz Szeretetemre a Nagyfigyelmeztetést követően, és nektek továbbra is vezetnetek kell őket a lelki dolgokban.

Gondoskodjatok róla, hogy mostantól legyen az otthonaitokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az otthonotokban kifüggesztett Élő Isten Pecsétjével egyetemben. Mindezek megvédelmezik majd családotokat.

Kövessétek Útmutatásaimat, és minden rendben lesz.

Leányom, most menned kell, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsd az Igazság Könyvének nyomtatásban való megjelentetését. Fontos, hogy ezt megkapják azok a lelkek, akiknek nincs számítógépes hozzáférésük.

Ne félj, mert Én vezetni foglak, és küldök neked segítséget, annak biztosítására, hogy ez az egész világba eljusson.

Menj békével. Menj Szeretetben. Én örökké veled vagyok.

Én a nap minden pillanatában melletted állok, vezetlek téged még akkor is, ha nem veszed észre. Én ott vagyok a szívedben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért