RSS
 

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet kizárólag Istentől jöhet

27 júl

2012. július 25. szerda; 23.30

Drága, szeretett leányom, a szeretet fontosságáról szeretnék beszélni, és arról, hogy szeretet nélkül a világ mennyire nem tud életben maradni.

Isten maga a szeretet. A szeretet Istentől jön.

Ahol szeretetre lelsz, ott azonnal megérzed Isten jelenlétét.

A világon csaknem mindenki érez bizonyos fokú szeretetet. A szeretet felszabadítja a lelket, és tisztasága bepillantást enged a szeretet oly mélységeibe, melyet Isten érez minden egyes Gyermeke iránt.

A szeretet legyőzi a halált.

A szeretet legyőzi a gonoszt.

A szeretet örökké él. Sosem halhat meg, mert Istentől jön, és az örökkévalóságig fog létezni.

Amikor a szeretetet ebben az életben megtámadja a gonosz, aki a lelkeken keresztül cselekszik, akkor a szeretet szenved, elsorvad, és helyébe közöny, sőt olykor gyűlölet léphet.

Kizárólag a szeretet által, különösképpen az egymás iránti szeretet által bontakozhat ki béke a világban.

Szeretet nélkül az emberek meghalnának, és sivárrá válnának.

Amikor szeretsz egy gyermeket, akkor ugyanazt a fajta szeretetet érzed, amelyet Atyám érez a szívében minden egyes gyermeke iránt, akik az Ő teremtése révén születtek meg a világban.

Képzeljétek el egy szülő aggodalmát, amikor egy gyermek eltűnik.

A bánat, az aggódás és a nyugtalanság, azonosak azzal, amit Atyám érez, amikor Gyermekei eltévelyednek, és elvesztek az Ő Létezésének Igazságát illetően.

Majd képzeljétek el azt a borzalmat, amelyen a szülők mennek keresztül, ha nem találják gyermekeiket.

Mi van, ha örökre elvesztek? Ez az a szívettépő fájdalom, melyet Atyám él át, amikor Ő elveszíti Gyermekeit.

Semmi sem nyújt Számára vigaszt, amíg Ő újra meg nem találja őket, vagy amíg vissza nem térnek, és amíg haza nem futnak Hozzá ismét.

Az egész teremtés Atyám szeretetén alapszik.

Az Ő Szeretete elárasztja a Mennyet és a földet, és különösen erőteljes.

Minden az Ő Isteni Szeretete és Nagylelkűsége által teremtetett, hogy Ő megoszthassa Gyermekeivel a teremtés minden csodáját.

Az Ő – Gyermekei iránti – szeretete sosem hal meg.

Az, hogy elárulta Őt Lucifer, akinek Ő mindent megadott, azt jelentette, hogy az Ő emberiség iránti szeretete nem talált viszonzásra az emberiség nagy részénél.

De örökké szerető Atyaként, az Ő szeretete olyannyira erős, hogy soha, semmi nem tudja elpusztítani Gyermekei iránt érzett Szeretetét.

Szeretete abban nyilvánul meg, hogy mindenki kapott egy második esélyt.

A Nagyfigyelmeztetés, egy Atyám által szentesített nagy Ajándék, egy különleges Mennyei hívás.

Ez a hívás, egy nagy természetfeletti csoda, mely mindannyiatoknak megadja az esélyt arra, hogy megmeneküljetek; hogy meghívást kapjatok, és hogy megkapjátok a kulcsot, mellyel kinyithatjátok az Új földi Paradicsom ajtaját.

Közületek azok, akik elfogadják a Paradicsom Kulcsát, ti valóban le fogjátok győzni a fenevadat.

A világ végül megszabadul majd a gonosztól, a bűntől, a szenvedéstől, és minden fájdalomtól.

A béke fog uralkodni.

Az Atyám iránti szeretet felvirágzik végül, és ti mindannyian az Ő Isteni Akarata szerint fogtok élni.

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet csak Istentől jöhet.

Minden lélekben jelen van a világosság, még a megátalkodott bűnösökben is, mert Isten sosem oltja ki az Ő világosságát.

Ragadjátok meg a világosságot. Fogadjátok be. Kapaszkodjatok a szeretetbe, mert az elvezet benneteket Atyámhoz.

A szeretet megóv benneteket a sötétségtől.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért