RSS
 

A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell őrizni.

03 júl

2012. július 1. vasárnap; 15.45

Drága, szeretett leányom, mennyire lesújt most Engem a bűn, és mennyire szenvedek az elutasítás gyötrelmétől.

A Koronámban levő tövisekhez hasonlóan Fejem össze van zúzva,  csakúgy, mint Egyházam Feje, földi Szent Helytartóm, aki szenved a kíntól, elviselvén az ellenségei kezétől eredő üldöztetés gyötrelmeit.

Földi Egyházam, földi Testem, egy és ugyanaz. Készül a keresztre feszítés.

Egyházam tanai hamarosan darabokra hullnak majd, csakúgy, mint ahogy Tanításaimat a földön darabokra tépték a Farizeusok, és azok, akik azt hitték, hogy jobban ismerik Atyám Igéjét, mint Én.

Nektek, mindannyiatoknak, imádkoznotok kell földi Egyházamért. Mindig emlékeznetek kell arra, hogy semmilyen más tan nem létezik, csak az, amit Én hirdettem, a földön töltött Időm alatt.

Mindaz, ami az Igazság, soha nem lesz megváltoztatva, de ha mégis, akkor kénytelenek lesztek elfogadni egy hazugságot.

Leányom, soha ne hagyd, hogy azok, akik továbbra is elutasítják most Szavamat (Üzenetemet) eltántorítsanak Téged, vagy Követőimet attól, hogy segítsetek nekem megmenteni földi Egyházamat.

Mert amikor az ellenség megtámadja Egyházamat, akkor nektek össze kell fognotok, és biztosítanotok kell, hogy az Evangélium a világ végére is eljusson.

A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell őrizni. Még akkor is, ha ezek vétele nehézségekbe fog ütközni.

Felszentelt Szolgáim, akik szerettek Engem, el kell kezdenetek a felkészülést most. Hamarosan tilos lesz számotokra, hogy az ilyen Ajándékokat kiszolgáltassátok Isten gyermekeinek.

A felkészülés ideje megkezdődött.

Engedjétek, hogy Én irányítsalak, vezesselek benneteket, valamint, hogy segítsek nektek elvinni Maradék Egyházamat a Paradicsom kapuihoz.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért