RSS
 

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

20 júl

2012. július 17. kedd; 16.00

Drága, szeretett leányom, küldetésednek fel kell ölelnie Isten valamennyi gyermekét. Én különösen a fiatal lelkek után vágyódom, és azok után, akik hagyják, hogy az emberi intelligencia elzárja fülüket Lényem Igazságára.

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

A szüleik – akik közül sokan nem hisznek Istenben – a sötétség szakadékába vezették őket.

A világosságot, amelyet keresnek, a hamis fényben tündöklő dolgok által kapják meg.  Elcsábítja őket a zene, a ruha és a szórakozás, melyek mind az érzékek serkentésére hivatottak.

Ők nem ismernek Engem. Sokan soha nem hallottak Rólam, vagy arról a reményről, amit Én képviselek az ő jövőbeni boldogságuk keresésében.

Lucifer – a bukott angyal Atyám Hierarchiájában a magasabb rendű Szeráf* karból – tehetséges zenész volt.

Ahogyan a sátán kísért a mai világban, Lucifer is kísérti az Én fiatal gyengéd lelkeimet a zenén keresztül.

A zene az ő pusztító fegyvere, és felhasznál minden stílust, hogy a kis ártatlan lelkeket megtévesztésének hálójába csalja.

A zene egy nagy Ajándék Istentől. Ezt arra is használják, hogy elrejtsék a gonosz iránti bűnös hódolatot a dalszövegekben, amelyek a fenevadat dicsőítik. Nagyon kevés fiatal lélek fogja fel a zene hatalmát, vagy azt, amikor a zenét helytelen módon használják fel.

Arra kérlek, buzdítalak benneteket, hogy segítsetek Nekem megmenteni az ő kis lelküket.

Hozzátok őket Hozzám, de soha ne erőszakkal. Inkább szenteljétek Nekem a fiatal gyermekeket ezen ima által.

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket), és kérlek, hogy a Te Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos, szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Ima az ateisták számára a Nagyfigyelmeztetés alatt

Közületek azok, akik ateistának mondjátok magatokat, halljátok meg most Ígéretemet. Szeretlek benneteket, és Én soha nem fogom feladni a Küzdelmet, hogy megmentselek benneteket a csaló, azaz a sátán szorításából, aki vakká tesz benneteket az Igazságra.

Mikor eljő az idő, és látjátok majd bűneiteket leperegni szemetek előtt a Nagyfigyelmeztetés során, kérlek mondjátok a következőt:

„Jézusom, mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól.

Őszintén bánom bűneimet, és kérlek, végy engem most Karjaidba, és mutasd meg nekem Irgalmasságod fényét. Ámen.”

Nem fogtok soha többé összezavarodni, ha ezt az imát imádkozzátok. Szívetekről lekerül majd a teher, és igazi békességben lesztek.

Emlékezzetek ezekre a szavakra, amikor eljő a nap.

Nem foglak cserben hagyni benneteket. Én átöllelek majd benneteket, és érezni fogjátok Szeretetemet, amint átjárja testeteket, és akkor megkapjátok majd a bizonyítékot, melyre vágyakoztok.

Jézusotok

 

* szeráfok (a héb. szaraf, ‘égni szóból’): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői (Iz 6). →Areopagita Dénes rendszerében az →angyalrangsor csúcsán állnak, alattuk vannak a→kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a→fejedelemségek, a →főangyalok, és az →angyalok. – Az ÓSz-ben csak Iz meghívási látomásában szerepelnek (6,1-8). 6 szárnyuk közül 2-vel az arcukat, 2-vel a lábukat takarják be, 2-vel repülnek és a „Szent! Szent! Szent!” dicsőítést éneklik. - Ikgr. Ábrázolásuk a ker. műv-ben a megdicsőült és az ítélő Krisztus képéhez kapcsolódik (Velence, S. Marco keresztelőkpnája, 13. sz.). Képük gyakran fölcserélhető a →kerubokéval, mert sok szemmel v. keréken állva is ábrázolják őket. R.É.

LThK IX:681. - Sachs 1980:313. - KML 1986:175. (s.v. kerubok és szeráfok) - BL:1706.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.