RSS
 

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

20 júl

2012. július 17. kedd; 16.00

Drága, szeretett leányom, küldetésednek fel kell ölelnie Isten valamennyi gyermekét. Én különösen a fiatal lelkek után vágyódom, és azok után, akik hagyják, hogy az emberi intelligencia elzárja fülüket Lényem Igazságára.

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

A szüleik – akik közül sokan nem hisznek Istenben – a sötétség szakadékába vezették őket.

A világosságot, amelyet keresnek, a hamis fényben tündöklő dolgok által kapják meg.  Elcsábítja őket a zene, a ruha és a szórakozás, melyek mind az érzékek serkentésére hivatottak.

Ők nem ismernek Engem. Sokan soha nem hallottak Rólam, vagy arról a reményről, amit Én képviselek az ő jövőbeni boldogságuk keresésében.

Lucifer – a bukott angyal Atyám Hierarchiájában a magasabb rendű Szeráf* karból – tehetséges zenész volt.

Ahogyan a sátán kísért a mai világban, Lucifer is kísérti az Én fiatal gyengéd lelkeimet a zenén keresztül.

A zene az ő pusztító fegyvere, és felhasznál minden stílust, hogy a kis ártatlan lelkeket megtévesztésének hálójába csalja.

A zene egy nagy Ajándék Istentől. Ezt arra is használják, hogy elrejtsék a gonosz iránti bűnös hódolatot a dalszövegekben, amelyek a fenevadat dicsőítik. Nagyon kevés fiatal lélek fogja fel a zene hatalmát, vagy azt, amikor a zenét helytelen módon használják fel.

Arra kérlek, buzdítalak benneteket, hogy segítsetek Nekem megmenteni az ő kis lelküket.

Hozzátok őket Hozzám, de soha ne erőszakkal. Inkább szenteljétek Nekem a fiatal gyermekeket ezen ima által.

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket), és kérlek, hogy a Te Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos, szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Ima az ateisták számára a Nagyfigyelmeztetés alatt

Közületek azok, akik ateistának mondjátok magatokat, halljátok meg most Ígéretemet. Szeretlek benneteket, és Én soha nem fogom feladni a Küzdelmet, hogy megmentselek benneteket a csaló, azaz a sátán szorításából, aki vakká tesz benneteket az Igazságra.

Mikor eljő az idő, és látjátok majd bűneiteket leperegni szemetek előtt a Nagyfigyelmeztetés során, kérlek mondjátok a következőt:

„Jézusom, mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól.

Őszintén bánom bűneimet, és kérlek, végy engem most Karjaidba, és mutasd meg nekem Irgalmasságod fényét. Ámen.”

Nem fogtok soha többé összezavarodni, ha ezt az imát imádkozzátok. Szívetekről lekerül majd a teher, és igazi békességben lesztek.

Emlékezzetek ezekre a szavakra, amikor eljő a nap.

Nem foglak cserben hagyni benneteket. Én átöllelek majd benneteket, és érezni fogjátok Szeretetemet, amint átjárja testeteket, és akkor megkapjátok majd a bizonyítékot, melyre vágyakoztok.

Jézusotok

 

* szeráfok (a héb. szaraf, ‘égni szóból’): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői (Iz 6). →Areopagita Dénes rendszerében az →angyalrangsor csúcsán állnak, alattuk vannak a→kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a→fejedelemségek, a →főangyalok, és az →angyalok. – Az ÓSz-ben csak Iz meghívási látomásában szerepelnek (6,1-8). 6 szárnyuk közül 2-vel az arcukat, 2-vel a lábukat takarják be, 2-vel repülnek és a „Szent! Szent! Szent!” dicsőítést éneklik. - Ikgr. Ábrázolásuk a ker. műv-ben a megdicsőült és az ítélő Krisztus képéhez kapcsolódik (Velence, S. Marco keresztelőkpnája, 13. sz.). Képük gyakran fölcserélhető a →kerubokéval, mert sok szemmel v. keréken állva is ábrázolják őket. R.É.

LThK IX:681. - Sachs 1980:313. - KML 1986:175. (s.v. kerubok és szeráfok) - BL:1706.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júliusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért