RSS
 

Szűz Mária: Én már olyan régen kinyilatkoztattam ezeket a szörnyűségeket a La Salette-i kisgyermekeknek, Melanie-nak és Maximinnek

04 jún

2012. június 2. szombat. 11.00

Gyermekem,  fontos, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, imádkozzanak az erő és az állhatatosság kegyelméért ebben az időben.

Gyermekek, a számotokra, ezeken az üzeneteken keresztül kinyilatkoztatott ismeret, segít felkészülnötök.

Isten hadseregeként, soha ne érezzétek úgy, hogy nem lesztek képesek ellenállni a gonosz uralomnak, amely hamarosan megmutatkozik a világban.

Mindig emlékezzetek  Szent Rózsafüzérem hatalmára  és erejére.

Mindig emlékezzetek arra, hogy Atyám hatalma a legnagyobb hatalom minden közül.

Egyik hatalom sem olyan erős. hogy képes lenne legyőzni  Isten Legdicsőségesebb Hatalmát.

Ha Isten igaz gyermekei vagytok, és Fiam által az Atyához járultok, védelem alatt lesztek.

A félelmet az ismeretlen kelti, de keletkezhet akkor is, amikor az Igazság feltárul.

Engedjétek, hogy az Imahadjárat által kapott kegyelmek megadják nektek a lelki békét, és a lelki erőt, hogy tovább meneteljetek a lelkek megmentéséért.

Minél több lélek tér meg  Fiam szeretetéhez, annál erőteljesebb lesz Keresztes Hadjáratotok.

Szeressétek egymást, és egyesüljetek imában, segítvén ezzel megmenteni Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minden lélek elég bátor legyen ahhoz, hogy elutasítsa az Antikrisztus mérgező bélyegét.

Én már olyan régen kinyilatkoztattam ezeket a szörnyűségeket a La Salette-i kisgyermekeknek, Melanie-nak és Maximinnek. Hamarosan elérkezik az idő, hogy ezek a próféciák kibontakozzanak.

Ezek a gyermekek hallottak a gonosz tervekről, és elfogadták, amit mondtam nekik. Most nektek kell, gyermekeim elfogadnotok, hogy ezeknek az eseményeknek be kell következniük.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy enyhítsétek és mérsékeljétek a szenvedések nagy részét, amelyet el kell majd viselnie az emberiségnek.

Legyetek bátrak, gyermekek.

Bízzatok Fiamban, és engedjétek, hogy szabadon vezethessen benneteket, ahogyan azt Neki tennie kell, hogy a lelkek megmenekülhessenek a fenevad karmai közül.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért