RSS
 

Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet földi Maradék Egyházam fog megnyerni.

14 jún

2012. június 11. hétfő, 16.30

Drága, szeretett leányom, most hamarosan egyesülni fognak – valamennyi nemzetben – azok a lelkek, akiket a Szentlélek Ereje lángra lobbantott ezen üzenetek által.

Ők egyesülni fognak, hogy hirdessék Szavamat (Üzenetemet) annak érdekében, hogy minden elveszett lelket kiragadhassanak a fenevad karmai közül.

Maradék Egyházam gyorsan egybegyűlik, és világszerte növekszik majd, és az ima egy Szent Egyházzá köti majd össze őket.

Én segítséget küldök majd mindkét Egyházamnak, a Két földi Tanúbizonyságomnak. Aztán felemelkednek, és bátorsággal hirdetik majd az Igazságot a világ minden szegletében.

Hangom mennydörögni fog, és azok, akik igazán szeretnek Engem, fel fognak ismerni.

A Szentlélek kegyelmei lángra lobbantják majd Katonáim lelkét, akik menetelni fognak előre segédkezvén Nekem a lelkek megmentésében.

Örvendezzetek, Én Hadseregem, mert áldottak vagytok, hogy kiválasztattatok erre a dicsőséges feladatra.

Irántam, Isteni Megváltótok iránti szeretetek által segítetek majd megmenteni szegény testvéreiteket attól, hogy odavesszenek a gonosznak.

Jöjjetek most Követőim, és engedjétek, hogy átvezesselek benneteket a sűrű, sötét és tövises dzsungelen, földi Új Királyságom világosságába.

Sose féljetek Kezemtől, amidőn Én most rettenthetetlenül, az Antikrisztus elleni harcba vezetlek benneteket.

Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet földi Maradék Egyházam fog megnyerni.

Azt se feledjétek, hogy a megmenthető lelkek száma attól függ majd, hogy mennyire erős a Hitetek, mennyire vagytok nagylelkűek és mennyire vagytok hajlandóak szenvedni az Én Szent Nevemben.

Szeretlek benneteket.

Megáldalak titeket.

Megadom nektek most a szükséges kegyelmeket, hogy felfegyverkezzetek és meneteljetek az Örök Élet felé.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért