RSS
 

Jézus: Soha ne tétovázzatok. Soha ne kételkedjetek Oltalmazó Kezemben.

05 jún

2012. június 2. szombat, 21.00

Drága, szeretett leányom, amikor Követőim hagyják, hogy elárasszam lelküket feltétel nélküli Szeretetemmel, akkor Én fellobbantom bennük az erőt, ami meg fogja lepni őket.

Jöjjetek Hozzám, mint bízó gyermekek, egyszerű és nyitott szívvel, elvárások nélkül, és Én elhozom nektek a békét, amelyet sehol máshol nem fogtok megtalálni.

Bár Én sírok afelett, ahogyan a gonoszság és a kapzsiság elragadta a világot, mégis nagyon boldoggá tesz az a tiszta szeretet, amelyet Követőim tanúsítanak Irántam, az ő Jézusuk iránt.

Mily nagy vigaszt és enyhülést nyújtanak Nekem, és mennyire szeretném, ha Karjaimba ölelhetném őket.

Mennyire szeretném, ha hallanának Engem, amikor elmondom nekik, hogy mennyire szeretem őket.

Mennyire várom a napot, amikor kinyújtom Kezem, kézen fogom őket, és elviszem őket Új Királyságomba, amikor végre majd haza jönnek Hozzám.

Ez a nap már nincs messze.

Követőim, nektek, mindannyiatoknak Rám kell figyelnetek ebben az időben.

Erősnek és állhatatosnak kell lennetek az előttetek álló megpróbáltatások során, és sosem szabad elcsüggednetek.

Fájdalmas lesz végigmennetek a számotokra előkészített úton, Királyságom felé. Sokan közületek botladozni és bukdácsolni fognak.

Néhányan közületek vissza fognak futni az úton, ahonnan jöttek.

Mások le fognak ülni, feladják és ott ragadnak majd valahol félúton az Örök Élet kapujához vezető útjukon. Az akadályok miatt – amelyekkel szembekerülnek majd – nagyon meg fog gyengülni a hitük.

Az erősebbek bátrak lesznek. Előre akarnak majd törni az Új Béke-Korszak felé, és minden csepp energiát ebbe fektetnek majd.

Semmi sem fog az útjukban állni. Tudni fogják, hogy hogyan éljék túl az előttük álló szenvedéseket. Tudni fogják, hogy hogyan harcoljanak az ellenséggel. Némi félelemmel a szívükben hallgatni fognak minden egyes instrukcióra, melyet Én adok nekik.

Nekik (a bátraknak) mindig arra kell törekedniük, hogy visszamenjenek, és vigyék a gyengébbeket. Azokat, akik félnek. A vállukon kell vinniük azokat, akik híján vannak az akaratnak és a bátorságnak, hogy kiálljanak az Én Nevemben.

Azok, akik visszautasítják majd segítségeteket, hátramaradnak, és a Fenevad Királyságának részévé válnak majd, ahonnan nincs menekvés.

Soha ne tétovázzatok. Soha ne kételkedjetek Oltalmazó Kezemben.

Ha mindenben engedelmeskedtek Szent Akaratomnak, Én gondot viselek majd mindenre.

Bízzatok Bennem. Kövessetek Engem.

Az idő rövid, mégis rengeteg idő van felkészülni a ránk váró küzdelemre.

Szeretlek mindannyiatokat. Sose feledkezzetek meg Szeretetem erejéről.

Szeretett Megváltótok

Az Üdvösség Királya

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért