RSS
 

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben

26 jún

2012. június 24. vasárnap, 17.30

Drága, szeretett leányom, megszakad a Szívem, amikor látom azokat, akik azt mondják magukról, hogy Isten követői, de kérkednek az Ő törvényeivel. Ők képmutatók.

Ők azok, akik azt mondják magukról, hogy követik Atyám Parancsolatait, mégis úgy érzik, elítélhetnek másokat, akik vétkeznek.

Először is, a Szentírást egy hazugság hirdetésének eszközeként használni az úgynevezett tolerancia támogatásával, ezzel ők nagyon sértenek Engem.

Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy helytelen hinni az Isteni Gondviselésben.

Ezek azok az emberek, akik megkérdőjelezik az évszázadok során, a Mennyből küldött látnokokat, és próbálják megcáfolni őket a Szentírásban lefektetett Szent Igém felhasználásával.

Bárki, aki tagadja Szavamat, az hűtlen Hozzám.

Minden olyan ember legyen nagyon óvatos, aki lelkileg és szellemileg felsőbbrendűnek tartja magát testvéreivel szemben.

Minden olyan ember meg lesz büntetve, aki arra használja a Szentírást, hogy az Igazság egy elferdített változatát mutassa meg.

Minden olyan embert félre fogok vetni, aki feláll és hirdeti az Igazságot, de elutasítja az ezekben az utolsó időkben, a világnak adott Szavamat (Üzenetemet).

Bűnösök vagytok a lelki féltékenységben, és ezért büntetéssel fogtok szembenézni.

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben.

Mert ezáltal nemcsak, hogy egy hazugságot hirdettek, de akadályozzátok Isten Igéjét.

Azt kérem, hogy most hagyjátok abba a gyötrelem- és rágalom-hadjáratotokat. Soha nem fogjátok megakadályozni azt, hogy Szavamat meghallják.

Miért próbáljátok folyamatosan gyötörni ezt a Küldetést? Mostanra még nem tudjátok, hogy a Szentlélek tüze nem terjedhetett volna így, ha Üzeneteim nem a Mennyből valók lennének?

Folyamatosan használ benneteket a gonosz, akit semmi sem tart vissza, hogy megakadályozza, hogy ezen Szent Üzeneteim eljussanak a világba.

Üzenet a Papságnak:

Közületek azok, akik fogadalmat tettetek földi Egyházam felszentelt szolgájaként, hallgassatok meg most Engem.

Amikor nyilvánosan kritizáljátok Üzeneteimet, és akadályoztok Engem, a ti Jézusotokat, ebben a lelkek megmentésére irányuló küldetésben, a legnagyobb bűnt követitek el.

Szenvedni fogtok ezért, és a Tisztítótüzet meg fogjátok tapasztalni a földön. Minden férfi, nő és gyermek tanúja lesz a Menny elleni támadásotoknak.

Prófétáimról alkotott hibás értékelésetek lelkileg üressé fog tenni benneteket, és lelketek semmihez sem fogható gyötrelmet fog elszenvedni.

Ha az Én felszentelt szolgáim vagytok, és nem vagytok biztosak abban, hogy ez az Én Hangom, ahogy hozzátok szólok, akkor maradjatok csendben. Imádkozzatok a tisztánlátásért és megkülönböztetésért, mielőtt Szent Szavam (Üzenetem) elutasítását fontolgatjátok.

Felszentelt Szolgáim ezrei nem fogják felismerni Szavam (Üzenetem), ami ezen, végidő prófétán keresztül küldetett. Emiatt megszakad a Szívem.

Sokan fognak az Antikrisztus uralmához tartozni, és elhagyják földi Egyházamat.

Felszentelt Szolgáim közül sokan fognak az Egyházamat üldözők oldalára állni. Az átcsábítás már megkezdődött.

A csaló folyamatosan készít fel benneteket arra, hogy elutasítsatok Engem, és gőgötök meggátol benneteket abban, hogy ezt lássátok.

Felszentelt Szolgáim közül sokak nem lesznek elég bátrak ahhoz, hogy fenntartsák földi Egyházamat. Sokan a a Hamis Próféta mellé fognak állni, és elutasítják Nyájamat, akiknek  hite képessé teszi őket arra, hogy keressék az Igazságot.

Ti nem tudjátok, hogy Én vagyok az Egyház?

Ti nem tudjátok, hogy az Egyház el fogja szenvedni a maga keresztre feszítését, pont úgy, ahogy Én is?

Az egyházat meg fogják kínozni. Úgy fog tűnni, mintha keresztre feszítették volna, és sokan azt fogják hinni, hogy meghalt. De, csakúgy, mint Feltámadásom, az egyház is fel lesz támasztva újra, hogy lássátok, az egyházat nem lehet elpusztítani.

Én figyelmeztetetem valamennyi Felszentelt Szolgámat, akik nem ismerik fel az időket, amelyben éltek, hogy legyenek éberek most, amikor földi Egyházam a legnagyobb üldöztetést szenvedi el az idők kezdete óta.

Készüljetek fel, és nyissátok ki szemeteket.

Mit gondoltatok, mikor fogok jönni, figyelmeztetni benneteket? Azt gondoltátok, hogy ez majd valamikor a jövőben lesz? Hogy ez soha nem fog megtörténni a ti életetekben?

Második Eljövetelem ideje nagyon közel van.

Én hamarosan elválasztom a jókat a gonoszoktól, miután minden erőfeszítés meg lett téve az emberiség nagy részének megtérítésére.

A ti kötelességetek és felelősségetek, hogy nyitottak legyetek, elméteket, szíveteket és lelketeket tekintve.

Szükségem van arra, hogy válaszoljatok Kéréseimre, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lehető legtöbb lelket.

Kövessetek Engem. Ez a ti küldetésetek.

Ezért ígértetek hűséget Nekem, a ti Jézusotoknak.

Nem a saját feltételeitekkel tettetek fogadalmat.

Meg kell engednetek, hogy Én vezesselek benneteket, segítve megvédeni földi Egyházamat.

Már nagyon sok kárt okoztak Egyházamnak. Egyházam magába foglalja mindazokat, akik szeretnek Engem, beleértve valamennyi felszentelt szolgámat.

Erősnek, bátornak és hűségesnek kell lennetek. Nem szabad hagynotok, hogy a félelem vagy a fenevad felfalja a lelketeket.

Hallgassatok Szavamra (Üzenetemre), mielőtt elítélitek prófétáimat.

Soha ne ítéljétek el egyik Üzenetemet sem anélkül, hogy ne imádkoznátok tisztánlátásért és megkülönböztetésért. Még ezután is óvatosnak kell lenneteket, hogy nehogy megtagadjátok Isten gyermekeitől a kegyelmek ajándékát, amit Én most ajándékozok azoknak a szegény lelkeknek, akik éhezik Tanításaim Igazságát.

Nektek, akik nyíltan elutasítjátok ezen prófétának adott Szavamat (Üzenetemet), tudjátok meg, hogy Megbocsátásomért fogtok könyörögni, amikor az Igazság feltárul.

Akkorra már túl késő lesz azoknak, akik felelősek azért, hogy a lelkeket elfordították Szavamtól (Üzenetemtől).

Azoknak a lelkeknek – akik gonosz nyelvetek miatt elvesztek Számomra – nem lesz örök életük.

Ha most elutasítjátok Szavamat (Üzenetemet), vagy ha elítélitek Üzenetemet, mert hibákat tartalmaz, akkor félre lesztek állítva. Nem lesztek alkalmasak arra, hogy vezessétek nyájamat.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.