RSS
 

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem

27 jún

2012. június 25. hétfő, 11.50

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, ennek a küldetésnek a nagyságát.

Sokszor leszel csapdába csalva, amiket a gonosz helyez el, hogy elgáncsoljon téged.

A gonosz és mindazok, akiket ő könnyen vezet, könyörtelenül meg fognak tenni mindent, amit csak tudnak, hogy hitelétől megfosszák a neked adott Szavamat (Üzenetemet).

Felül kell emelkedned, és figyelmen kívül kell hagynod az ilyen gúnyolódásokat.

Mivel átadtad a szabad akaratodat, csak a te teljes, Irántam való engedelmességed számít.

Engedd, hogy Én, az Én Isteni Bölcsességemben, kijelöljem előtted Tökéletes Utamat a földi Paradicsomba.

Követőim, nektek szintén figyelnetek kell Figyelmeztetésemre. Heves támadásoknak lesztek kitéve ti, mindannyian, mert hirdetitek Szavamat (Üzenetemet).

Ez egy semmihez sem fogható küldetés.

Ti, az Én hadseregem, fogjátok vezetni Maradék Egyházam nyáját a Paradicsom kapuihoz.

Ez személyes üldöztetéssel fog járni, és nem lesz egy könnyű út. Egyesülnötök kell, és erősítenetek kell egymást, mert ha sokan vagytok, vigaszra leltek majd egymásban.

A föld minden szegletében gyülekezik Hadseregem most.

Minden látnok – akivel közölték az Isteni Igazságot Édesanyámon keresztül – fel fogja lobbantani a Szentlélek tüzét Prófétáimmal együtt, hogy maradék hadseregem megfelelően felkészült legyen az előttük álló harcra.

Soha ne kételkedjetek Szeretetemben. Ne feledjétek, hogy csak azok léphetnek be az Új Paradicsomba, akik követnek Engem.

Amikor azok, akik hozzátok jönnek, gyötörnek titeket, emlékezzetek arra, hogy a ti kötelességetek az, hogy megbocsássatok nekik, és imádkozzatok a lelkükért.

Mutassatok szeretetet azok iránt, akik az Én nevemben gyötörnek titeket. Ily módon le tudjátok győzni a sátánt, és ő elveszíti a hatalmát felettetek.

Én irányítani foglak titeket, utatok minden egyes lépésénél.

Én mindig mellettetek vagyok.

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért