RSS
 

A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem, hogy kövessetek Engem

11 jún

2012. június 8. péntek, 19.05

Drága, szeretett leányom, sokan – akik olvassák ezen Szent Szavaimat (Üzeneteimet), melyek szeretetből adatnak az emberiségnek – félreértik Szándékaimat.

Mint az Emberfiának, az Én vállalásom az egész emberiség megmentése.

Keresztre feszítésem nem pusztán egy pillanata volt az időnek, vagy a történelemnek.

Ez egy Áldozat volt, amit azért hoztam meg, hogy felkínáljam mindegyikőtöknek, még ma is, az Örök Élet ajándékát.

Ez egy ünnepélyes ígéret. Az eljövendő világban, a földi Királyságomban való élet mindenkinek szól.

Én eljövök most, hogy felkészítselek benneteket.

Már megmondtam nektek, hogy habár Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket Tanításaim, és az Én Örök Atyám által meghatározott Tízparancsolat elutasításának veszélyeire, Én nem parancsolhatom meg Isten gyermekeinek, vagy nem követelhetem tőlük, hogy meghallgassanak. Mert az egész emberiség, csakúgy, mint az Angyalok a mennyben, egy különleges ajándékot kapott, a szabad akarat ajándékát.

A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem, hogy kövessetek Engem.

Én figyelmeztethetlek benneteket, megmutathatom nektek a hibáitokat, de Én nem követelhetem, hogy válaszoljatok Hívásomra.

Én csak kérhetem.

Habár a szabad akarat egy ajándék, akadály is lehet, ha ezt a sátán arra használja, hogy hazugságokat ültessen el elmétekben.

Olyan erőszakos módon követelhet, amely ellen nagyon nehéz lesz nektek küzdeni, csakúgy, mint az ő hatalma ellen.

Türelmem még soha nem látott módon van próbára téve ezekben az utolsó időkben.

Annak ellenére, hogy Meghaltam a Kereszten, és szeretetből az Életemet adtam azért, hogy megmentsem mindegyikőtöket, sokan elfelejtették, hogy ez az Áldozat mit is jelent valójában.

Ha Én az Életemet adtam az emberiség üdvösségéért, akkor Gyermekeim miért nem hallgatnak meg?

Ha most nem akarnak meghallgatni Engem, ezen üzeneteken keresztül, az az ő saját, szabad akaratukból hozott döntésük. De akkor miért magyarázzák félre, és forgatják ki a Szent Biblia tartalmát továbbra is?

Mindegy milyen mértékben utasítanak el Engem, Én mindig teljesíteni fogom Kötelességemet, hogy figyelmeztesselek benneteket az eljövendő veszélyekre.

A veszélyek, amelyekről beszélek, azok nemcsak a sátán gonosz tanítványai által tervezett nyomorúságok nemzetetek felett, a pénzetek, az élelmetek és a létetek kontrollálása.

Nem. A veszélyek, amelyeknek tudatában kell lennetek, leginkább annak a veszélyei, hogy elveszítitek lelketeket a sátán és az ő bukott angyalainak javára.

Hogy meghallgatjátok-e most Szent Szavamat (Üzenetemet), az kizárólag rajtatok múlik.  

Csak annyit kérek tőletek, hogy hallgassátok meg.  Ha nem hallgatjátok meg, nem fogadjátok el a különleges kegyelmeket, amelyeket most ajándékozok nektek, akkor ez azt jelentheti, hogy nem lesztek megfelelően felszerelkezve, hogy megmentsétek lelketeket a fenevadtól.

Én megáldalak mindannyiatokat. Ti, akik össze vagytok zavarodva, arra buzdítalak benneteket, hogy válasszátok azokat az imákat, amelyeket ezekben az üzenetekben adtam nektek.

Ezek segíteni fognak nektek válaszolni Mennyből jövő Hívásomra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért