RSS
 

600 ezer bukott angyal lett kieresztve tavaly a pokol mélyéről. Most további 5 millió

10 jún

2012. június 7. csütörtök, 20.00

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy fegyvert ragadjatok a Mennyei csatában, amely a sátán és az ő bukott angyalai ellen dúl.

Most minden nemzetben elszabadult a sátán angyalserege, és az ő földi hűséges tanítványaik most minden módon megrohanják Isten gyermekeit.

Itt vannak a látható jelek. A válság Egyházamban, a Katolikus Egyházban, amelyet a gonosz erői idéztek elő, akiknek elsőszámú céljuk az volt, hogy Egyházamat térdre kényszerítsék. Nem elégednek meg ezzel, a gonosz erői el akarják pusztítani a Szent Eucharisztiát, annak meggyalázásával.

Földi Egyházam erkölcsi bomlasztásával az volt a sátán terve, hogy lerombolja Követőim hitét.

Sok Követőm már nem tisztel Engem, az ő Megváltójukat, azok bűnei miatt, akik Engem képviselnek az Egyházban. Mily nagyon megsebez ez Engem, amikor ők ilyen gyorsan elhagynak Engem.

A hitehagyást (az aposztáziát) ma a világban, szintén a sátán tervelte ki azáltal, hogy Isten gyermekeit rávette arra, hogy tagadják meg hitüket.

Ehelyett egy új vallást, ismert nevén a New Age Vallást alkalmazza. Ahelyett, hogy Istent, az Örök Atyát dicsőítenék, ők az emberi lényt, mint szellemi felsőbbrendű lényt, és mint parancsnokot dicsőítik.

Mint Lucifer, aki nemcsak olyan akart lenni, mint Isten, hanem Istenné akart válni, ez a gyorsan fejlődő kultusz meg akarja győzni Isten gyermekeit, hogy ők irányítják saját sorsukat.

Hogy minden, egy – nem létező metafizikai világba vetett – hamis hit által irányítható.

A hamis Istenekbe – mint például a Buddhába – vetett hit nagyon sok embernek ártott, és egy sötét világba vezette őket, amely elsőre csillogónak tűnik, de amely nem lobbantja lángra az egymás iránti tiszta szeretetet. 

Ehelyett mindezek a New Age vallások egy dologhoz vezetnek: az önmegszállottsághoz, és önmagunk – más kárára való – szeretetéhez.

A sátán szabadkőműves rendjei által előidézett harcok most megszaporodnak, és mind közül a legnagyobb csoport fogja a háttérből irányítani a Közel-Keletet, tömegmészárlások által.

Európában ők a háttérből fogják irányítani az új-világ-pénznem bevezetését, hogy rabszolgává tegyék őket.

A sátán szorítása olyan erős, hogy sok ima kell majd az általa gyakorolt hatalom megdöntéséhez. És aztán ott lesz a kísértés, hogy Isten gyermekeit elfordítsa az Igazságtól.

Ő, a sátán, tönkreteheti elméteket. Habár neki nincs meg a hatalma, hogy tudja, mit gondoltok, mégis el tud ültetni gondolatokat és kétségeket az elmétekben.

Amikor először ellenálltok azáltal, hogy imádkoztok a kegyelmekért, hogy megvédjétek magatokat, ő fokozza tevékenységeit.

A sátán elküldi az ő démoni angyalait a hívőkhöz, és gyötri őket. Ha látnátok őket, sokkolna benneteket.  Ketten vagy hárman is körbevehetnek benneteket, és elgáncsolhatnak titeket, összezavarodottá és csüggedtté tehetnek benneteket, és elméteket eltölthetik könyörtelen gondolatokkal egy másik személy ellen.

Az elsődleges célpontok azok, akiknek bármi köze van Istenhez, az Ő Egyházaihoz, az Ő gyermekeihez, és azokhoz, akik Őt képviselik a földön.

Aztán ő (a sátán) a magas beosztásúakat veszi célba, akiknek életek milliói felett van hatalmuk. Ő korrupcióval, hatalmi manipulációval kísérti meg őket, és olyan rossz törvények bevezetésével, amelyeknek célja, hogy fájdalmat és nehézségeket okozzanak. És aztán háborút szervez.

Gyermekek, ne hagyjátok figyelmen kívül a csatát, mert ez valóságos.

600 ezer bukott angyal lett kieresztve tavaly a pokol mélyéről.

Most további 5 millió lett kieresztve. Eljött az idő, hogy Isten Mennyei hadserege elpusztítsa a sátánt. Eljött földi Hadseregem ideje is, hogy összegyűjtse a fegyvereket.

Az idő rövid. A tennivalónk sok. 

Az ima a fegyver. A megtérés a cél. Én csak úgy tudom elérni a lelkek megmentését, ha Hangom meghallgatásra talál ebben az időben.

A sátán tudja ezt. Ő megátkozta ezt a Küldetést, és Isten sok gyermekét fogja eltávolítani. De ő nem győzhet. Mert senki sem tudja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ezt Én, Jézus Krisztus nyilatkoztatom ki.

Mégis sok szegény lélek lesz meggyőzve arról, hogy hagyják figyelmen kívül, amikor Én közlöm az Igazságot az egész világ szeme láttára, amint meg volt jövendölve a Jelenések Könyvében.

Soha ne hagyjátok neki, hogy lefoglaljon benneteket. Ezt megtehetitek azáltal, hogy nem foglalkoztok a mások általi sértésekkel és gúnyolódásokkal, amikor Szent Szavamat (Üzenetemet) hirdetitek. Mert ha foglalkoztok vele (a sátánnal), akkor megadjátok neki a szükséges muníciót, hogy megtörjön benneteket.

Szeretett Jézusotok

Az egész emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.