RSS
 

Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év, pontosan azt jelenti

30 máj

2012. május 28. hétfő, 20.45

Drága, szeretett leányom, amikor az ember megkérdőjelezi a Szent Bibliában lévő tanításokat, az természetes emberi reakció.

Amikor az ember elferdíti és kiforgatja a Szent Biblia tanításait, hogy azok illeszkedjenek az ő terveihez, ez sért Engem.

De amikor Felszentelt Szolgáim bírálják a Szent Biblia egyes részeit, és félredobják azokat, mintha azoknak semmi jelentőségük sem lenne, akkor ők megtagadnak Engem, az Emberfiát.

Minden, amit a Szent Biblia tartalmaz, Örök Atyámtól való, aki minden egyes szót szentesített az Ő felkentjei által.

Higgyétek el, hogy Atyám Könyve Isten Szent Igéjét tartalmazza, egyetlen szava sem hazugság.

Akkor azok, akik azt állítják, hogy tudósai és szakértői a Szent Bibliában lévő Igazságnak, miért kérdőjelezik meg Szent Szavamat, ahogyan Én azt ezekben az üzenetekben mutatom be nektek?

Igazságom most újra megadatik nektek, emlékeiteket felfrissítendő, hogy emlékeztesselek benneteket a benne foglalt tanításokra.

Nektek, Gyermekeim a földön, tudnotok kell, hogy a Dániel Könyvében és a Jelenések Könyvében szereplő próféciáknak még be kell következniük.

Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év, az pontosan azt jelenti.

Ha ez valami mást akarna jelenteni, akkor egy más időtartam lett volna megadva.

Egyházam, a Katolikus Egyház, még nem deklarálta ebbéli meggyőződését, mert még nem győződött meg erről.

Maradék Egyházam – a földi Katolikus Egyházam megmaradó sarjai – meg fogja érteni az Én földi Béke-Korszakom valódi jelentését.

Ti az utolsó időkben éltek, de a föld meg lesz újítva.

Mindannyiatokat hívlak, Felszentelt Szolgáim. Már rekedt a Hangom, ahogy könyörögve kérlek benneteket, hogy válaszoljatok az Én Mennyből jövő, Szent Hívásomra.

Én, a ti szeretett Megváltótok, sok látnokot küldtem nektek, mostanáig. Ezek a látnokok segítettek felnyitni az elméteket ezekre az eljövendő eseményekre.

Eddig vártam, hogy kihirdessem a világnak a végső kinyilatkoztatásokat. Én most elküldöm Utolsó Hírnökömet, Maria Divine Mercy-t, az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriát, a hetedik hírnököt, hogy elkészítse az utolsó fejezetet, úgy, ahogyan az fel van fedve számotokra.

Hangom, mint a mennydörgés, mely továbbra is hallatszani fog az egész világon. Ez nem szűnik meg addig a napig, amíg Én el nem jövök ítélni.

Lehet, hogy most nem figyeltek Rám. Sokan közületek el fogják utasítani Szavamat, olyan arroganciával, amely mélyen megsebez Engem.

Mások, félelmükből fakadóan, figyelmen kívül hagynak majd Engem, mert így könnyebb. De hamarosan bekövetkeznek azok a változások, amelyekről beszélek. Akkor kezd majd derengeni nektek az Igazság.

Hívlak most benneteket, és a következőket mondom nektek. Akár válaszoltok, akár nem, most vagy a jövőben, Én várom válaszotokat.

Én várok. És várni is fogok, türelmesen, egészen addig a napig, amikor futva jöttök Hozzám Védelmemet keresvén.

Soha nem mondok le az Én választott szolgáimról, akiket Én elsősorban hívtam.

Emlékeztek az első alkalomra, amikor hívtalak benneteket? Éreztétek, hogy Hangom lelketekhez szól, buzdítván benneteket, hogy egyesüljetek Velem. Most hallotok Engem?

Kérjétek, hogy kinyilatkoztassam most nektek, hogy Én vagyok, a ti Jézusotok, aki könyörög nektek, hogy jöjjetek, keljetek fel, és kövessetek Engem, ezen az Örök Életre vezető, utolsó, fáradságos és nehéz úton. Ne féljetek Hívásomtól. Bízzatok Bennem, és mondjátok ezt az imát, kérvén Engem, hogy meghallhassátok Hívásomat.

Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat

„Ó, drága Jézusom, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam a Te Hangodat
Nyisd meg szívemet a Te szerető Hívásodra
Töltsd el lelkemet a Te Szentlelkeddel, hogy fel tudjalak ismerni Téged ebben az időben
 

Felajánlom Neked alázatos hűségemet minden iránt, amit kérsz tőlem
Segíts, hogy megkülönböztessem az igazságot, felkeljek, válaszoljak és kövessem a Te Hangodat, hogy segíteni tudjak neked az egész emberiség lelkének megmentésében
 
Akaratod számomra parancs
Add meg nekem a bátorságot, hogy hagyjam, hogy Te vezess engem, hogy kellőképpen fel tudjam vértezni magam, hogy vezessem a Te Egyházadat, Új Királyságod felé.
Ámen.”

Ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, soha nem fogom hagyni, hogy Felszentelt Szolgáim letérjenek az Igazság Útjáról.  Én ott fogok állni minden saroknál, minden úton, és mutatom majd nektek a helyes irányt.

Lehet, hogy ezt időnként frusztrálónak találjátok. Lehet, hogy össze vagytok zavarodva. Lehet, hogy nem akarjátok meghallani az Igazságot.  Lehet, hogy féltek. De tudnotok kell:

Én örökké szeretni foglak benneteket.  Én mindig mellettetek fogok állni.

Soha nem foglak cserbenhagyni, vagy elhagyni benneteket.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.