RSS
 

Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki szemeteket, gyermekek, és figyeljetek, kérdőjelezzetek meg és szemléljetek meg mindent, amit Isten nevében mutatnak be nektek

14 máj

2012. május 12. szombat, 10.00

Gyermekem – ahogy a sátán és az ő démonainak ordítása egyre hangosabb, és fülsiketítő üvöltéseik a Mennyekben is hallatszanak -, nekem figyelmeztetnem kell Isten gyermekeit, hogy nyissák ki szemeiket.

Nézzetek szét magatok körül, mit láttok?

Nyugtalanságot, viszályokat, kétségbeesést és harcot. Mindezt, az emberiséget körülvevő gonosz szellemek lobbantották be.

Kieresztették őket a pokolból, és sokan vannak. Egyetlen pillanatra sem fogják enyhíteni az általuk történő gyötrést, melyet Isten valamennyi gyermeke iránt érzett gyűlöletből okádnak ki.

Ezek a bukott angyalok féltékenyek voltak, amikor Atyám, a Magasságos Isten, megteremtette az emberiséget és a világmindenséget.

Gőgjük és utálatuk vezetett bukásukhoz, és a pokolba vettettek.

A sátán által vezetve, gyűlöletük megmutatkozott, amikor világra hoztam az Ember Fiát, a világ Megváltóját. Irántam való gyűlöletük felülmúl bármilyen, az emberiség által ismert gyűlöletet.

Mint az Angyalok Királynője, ez (a tény) összezavarodottságba vezette őket. Ők tudták, hogy nem lesz visszaút ebbe az Isteni Hierarchiába.

Ők el akarják pusztítani azt, amit Isten az Ő szívébe zárt, az Ő drága és szeretett gyermekeit, azért, hogy ezzel (meg)bántsák Istent, szeretett Atyámat.

Azáltal, hogy a bűn kísértései által elcsábítják az Ő gyermekeit, ellopják a lelkeket.

Atyám nem fogja tűrni ezt a gonoszságot, és már közel az idő, hogy ezek a bukott angyalok végleg a pokol kemencéjébe legyenek vetve. Ők tudják ezt.

A sátán irányításával most fokozzák terveiket, és a nap minden egyes másodpercében pusztítást okoznak a világban.

Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy az ő tervük az, hogy megkaparintsanak mindent, ami értékes az Istennek, a Mindenható Atyának.

Ezért veszik elsőként célba az Ő Szent Egyházait a földön.

Amikor ők behatolnak Isten Egyházaiba, ők Isten Gyermekeibe hatolnak be.

Ébredjetek rá gyermekek, hogy mi is történik a szemetek előtt. Ébernek kell maradnotok minden időben.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy meg legyetek áldva azokkal a kegyelmekkel, mellyel felismeritek a gonoszt, amikor azt Isten terveinek részeként mutatják be nektek, holott nem is az.

Ez erős hitet igényel majd, valamint ezen, a Mennyekből való üzenetekben foglalt igazság elfogadását, hogy az örök élethez vezető igaz úton maradjatok.

Gyermekek, üdvözölnötök kell az örök életet, és soha nem szabad elutasítanotok a hamis ígéretekkel szemben.

Ezek a hamis ígéretek, amelyeket ezekben az időkben a világnak mutatnak be azok, akik vezetik nemzeteteket és azok, akik lehet, hogy a hazugságok királyának befolyása alatt állnak.

Menjetek és nyissátok ki szemeteket, gyermekek, és figyeljetek, kérdőjelezzetek meg és szemléljetek meg mindent, amit Isten nevében mutatnak be nektek.

A ti szeretett Királynőtök, a Béke Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért