RSS
 

Szűz Mária: Gyermekem, azokra nem vár halál, akik szeretik Fiamat

01 máj

2012. április 29. vasárnap; 10.00

Gyermekem, sosem szabad azt gondolnod, hogy ezen különleges  és magányos elhívás  miatt, a megtérésre nem kerül sor.

Az a te küldetésed – melyre Örök Atyám áldását adta -, hogy Fiam Második Eljövetelének igazságát terjeszd Isten minden Gyermekének.

Fontos, hogy azon gyermekeknek, akik nem szánnak időt a Fiam iránti tiszteletre és hódolatra, elmondják, hogy mi vár rájuk.

Isten valamennyi gyermekét minden imátokba bele kell foglalnotok, mert Ő, az én Atyám, mindenkit szeret.

Még  akik megkeményítették szívüket Atyám iránt, és nem akarják elismerni Fiamat, azoknak is örök életet kell kapniuk.

Mikor a Nagyfigyelmeztetés ajándéka bekövetkezik, sok bűnös fog megvilágosodni, és Fiamhoz fordulni, Irgalmáért könyörögve.

Csak akkor akarja majd az emberiség meghallgatni a fontos üzeneteket, melyeket Fiam általad ad.

Mikor felismerik az igazságot, hogy az Ő Új Uralkodásának ideje kezdetét veszi, inni fogják az Ő Szent Szavát (Üzenetét).

Isten gyermekei közül sokan vannak összezavarodva a Menny és a föld létezését illetően. Sokan túlságosan félnek gondolkodni a halál utáni életről.

Gyermekem, azokra nem vár halál, akik szeretik Fiamat.

Ehelyett az Új Békekorszakba és Paradicsomba vitetnek majd, melyet Atyám ígért meg valamennyi Gyermekének.

Imádkoznotok kell, hogy minden tévelygő és elveszett lélek visszataláljon drága Fiam szerető karjaiba, máskülönben nem lesznek alkalmasak arra, hogy belépjenek az Új Paradicsom kapuin.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért