RSS
 

Szűz Mária: A Magasságos Isten megváltoztathatja a világ sorsát

12 máj

2012. május 8. kedd, 12.30

Gyermekem, ez a küldetés lelkek millióit téríti meg, akik máskülönben elvesznének.

Sosem szabad azt érezned, hogy az eléd állított akadályok megállíthatják a Szentlélek terjedését.

Fiam nagyon elégedett mindazokkal, akik követik az Ő Szavát, melyet a világhoz intéz ezekben az időkben.

Gyermekek, imáitok általi odaadásotok nagyon sok elveszett lelket ment meg. Sose feledjétek az ima erejét és hatalmát. Nagyon sok gonoszság meghiúsult már imáitok révén.

Az egy-világ-csoport munkáját most szétrombolják, és terveiket összezavarják.

Isten Irgalmassága oly hatalmas, hogy az ima képes enyhíteni bármiféle gonoszságot a világban.

A Szentlélek világossága most erőteljesebbé válik, hogy még több lélek meglássa majd az Úr igazságát, amint az újraéled mindenütt.

Gyermekek, továbbra is beszélnetek kell Atyámhoz, és növelnetek kell az Iránta való odaadásotokat.

Azáltal, hogy hívjátok az Atyát, a Magasságos Istent – az Ő drága Fia nevében -, Ő meg fogja hallgatni imáitokat és válaszolni fog.

Többször kellene hívnotok az Atyát, mert Ő – a Magasságos Isten – az, aki megváltoztathatja a világ sorsát.

Csak Fiam, Jézus Krisztus által közelíthetitek meg az Atyát. Ezért a következőt kell mondanotok:

Imahadjárat (52) Ima az Atyához

„Drága Atyám
A Te drága Fiad nevében, és az Ő Kereszten való Kínszenvedésére emlékezve kiáltok Hozzád

Te, a Magasságos Isten,
A Világmindenség Teremtője
Tartsd a mi üdvösségünket a Te Szent Kezedben
Öleld át valamennyi gyermekedet, azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik ismernek, mégsem törődnek Veled

Bocsásd meg bűneinket, és ments meg minket a sátán és az ő serege általi üldöztetéstől
Végy minket Karjaidba, és tölts el bennünket a reménnyel, melyre szükségünk van, hogy meglássuk az igazság útját. Ámen.”

Menjetek békével.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért