RSS
 

Szűz Mária: A bánat könnyeit hullatom azokért a katolikus papokért, akik szörnyen szenvednek most

13 máj

2012. május 10. csütörtök, 15.45

Gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus most készül megmenteni Isten minél több gyermekét, még a Nagyfigyelmeztetés előtt. Mert a Nagyfigyelmeztetés után már nem marad sok idő Fiam Dicsőséges visszatéréséig.

A bánat könnyeit hullatom azokért a katolikus papokért, akik szörnyen szenvednek most.

Ezek a tiszta, elveszett és tévelygő szolgák a zűrzavar közepébe kerültek, ahonnan nem tudnak kiszabadulni.

Mások bűnei miatt ők elszenvedik azt a kínt, hogy látják, amint a szeretett Fiam iránti hűség félre lett dobva.

Ezek, a szabadkőműves csoportok által okozott gonosz csoportosulások szándékosan jöttek létre. Az ártatlan lelkek ellen elkövetett sérelmekben bűnösök bűneit, mintegy ürügyként arra használják, hogy megváltoztassák az Egyházat kormányzó törvényeket.

Sokakat félrevezettek az Isten gyermekei iránti hűségnek egy hamis értelmezése révén.

Mennyire szenvedek, amikor látom, ahogy a Katolikus Egyház falait téglánként darabokra szedik, hogy utat engedjenek egy új Egyháznak.

A hamarosan megjelenő új Egyházat nem fogja Fiam elfogadni.

Az új egyház inkább megszünteti majd a Szent Eucharisztia jelenlétét, és Fiam újra el fogja szenvedni Keresztre feszítésének kínját.

Az Általa hozott Áldozatot – hogy megajándékozza a világot ezzel az Ajándékkal – hamarosan mellőzni fogják és elutasítják.

Ők, az új Egyház, inkább nem mondják majd el Isten gyermekeinek, hogy az Oltáriszentség Fiam, Jézus valóságos Jelenléte.

A Szent Eucharisztiának új értelmezést fognak adni, és nem fogják lehívni Fiam Jelenlétét. Az élet kenyere meg fog halni.

Isten gyermekei nem lesznek táplálva Fiam valóságos Testével és Vérével.

Lelkük sivárrá válik, és nélkülözni fogják Fiam jelenlétét, és azokat a kegyelmeket, amelyeket azoknak ad, akik magukhoz veszik Őt.

A papok kötelessége, hogy megvédjék a Szent Eucharisztiát. Nekik erősnek kell lenniük, és soha nem szabad felhígítaniuk ezt a drága és Szent Ajándékot.

Fiam szereti a Katolikus Egyházat, és tudja, hogy jelenleg mennyire szenved. Fiam érzi a Katolikus Egyház fájdalmát.

Szeplőtelen Szívemet kettészakítja a fájdalom, látva ezt a Szent Templomot, ahogyan szándékosan lerombolják.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az Atyához, Szeretett Fiam Nevében, hogy irgalmazzon azoknak a Szentszékben, akik el akarják süllyeszteni az Egyházat, és Isten gyermekeit az elhagyatottság szakadékába akarják szórni.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (53)-as imáját a Katolikus Egyházért

Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért

„Ó, Atyaisten

Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, hogy kiállják  az üldöztetést, melyet elszenvednek

Segítsd meg őket, hogy kitartsanak Fiad, Jézus Krisztus Tanításainak igazsága mellett, és soha ne adják fel, soha ne gyengüljenek el, vagy soha ne hódoljanak be a hazugságoknak a Szent Eucharisztia létezését illetően. Ámen.”

Szerető Édesanyátok, a Világ Királynője

 

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért