RSS
 

Súlyos fájdalmat és gyötrelmet okoznak Nekem azok a szekták, akik titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket

09 máj

2012. május 6. vasárnap, 19.30

Drága, szeretett leányom, azért jövök, hogy könyörögve kérjem Követőimet, enyhítsék Szenvedésemet.

Súlyos fájdalmat és gyötrelmet okoznak Nekem azok a szekták, akik titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket.

Mily nagyon bántanak Engem.

Nehéz elviselni az általuk, Ellenem szőtt összeesküvés csalárdságát és kegyetlenségét.

Reszketek, amikor látom azt a totális gyűlöletet, amit Irántam éreznek a szívükben.

A sátán ellopta az ő lelküket, értelmüket, szellemüket és testüket. Ők továbbra is Isten gyermekei, de nem akarják, hogy bármi közük legyen Atyámhoz.

Terveik épp most valósulnak meg, szemetek előtt, sőt Felszentelt Szolgáim szeme láttára, bár ők nem látják ezt. 

Meghasad a Szívem attól, hogy milyen gonosz módon rejtőzködnek, és mégis sikerül irányítaniuk Egyházamat.

Én bármit meg fogok tenni annak érdekében, hogy megállítsam őket, de a lelkük nagyon fekete.

Leányom, szenvedésed fel lesz használva azon lelkek üdvösségének segítésére, akikben még talán van egy szikra szeretet, és válaszolni fognak Hívásomra.

Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok – mintegy elkötelezett hadseregként munkálkodva – ezekért a lelkekért, akiknek kevés szeretet van a szívében Isten iránt.

Még jelen van a világosság, Atyám Isteni Világossága, a lelkükben. Csak az ima és a szenvedés segíthet rajtuk.

Ők nem fogják, és nem is tudják legyőzni Egyházamat, mert Én vagyok az Egyház.

Követőim, ti vagytok az Egyház. Nem tudnak küzdeni a Világosságban levők ellen, mert a Világosság megvakítaná őket.

Idővel rájönnek majd, hogy csak másodperceik vannak, hogy meghozzák a végső választást.

Imádkozzatok, hogy ők elfogadják majd Irgalmas Kezem, ahelyett, hogy hagynák, hogy elnyelje őket a tüzes tó az örökkévalóságig.

Ezen lelkek miatt, akik bemocskolják Egyházamat, Én a nap minden másodpercében újra átélem az Oszlopnál történt ostoroztatást.

Addig nem fogok megpihenni, amíg meg nem tudom menteni őket.

Segítsetek Nekem. Arra kérem valamennyi Követőmet, hogy imádkozzatok az ilyen bűnösökért.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért