RSS
 

Imakérések: Menj most és hirdesd ezt a kérést – “Kiáltásom Jézushoz”

16 máj

2012. május 14. hétfő; 18.00

Legdrágább, szeretett leányom, a Nekem szánt ajándékodat elfogadtam, és ennek eredményeképpen további 5 millió lélek* fog megmenekülni.

Az a legbecsesebb Óhajom, hogy véget vessek szenvedésednek, de ez, a Nekem adott drága ajándékod most azt fogja jelenteni, hogy Isten még több gyermekét tudom megmenteni.

Soha ne feledd, hogy ennek a küldetésnek a célja: az emberiség pokoltól való megmentése. Szükségem van a te segítségedre, és mások segítségére, ennek véghezviteléhez.

Soha ne érezd magad egyedül, mert Én szeretlek, és folyamatosan veled vagyok.  Isten gyermekei közül egyre többen kezdik (meg)hallani Hangomat végre.

A Szentlélek munkálkodása gyümölcsöt fog teremni, és hamarosan Isten szeretetét fogják érezni még a legsivárabb szívűek is.

Azok az elveszett, üres és sivár lelkek érezni fogják a Szeretet egy lángját, és tapasztalni fognak egy ismerős vágyakozást, hogy földi Új Királyságom részévé váljanak. Sokan nem fogják érteni, miért, de képtelenek lesznek tagadni érzéseiket: a melegség, a szeretet és a béke érzését.

Oly sokan fognak meglepődni, és Velem akarnak majd beszélni. Egyesítened kell most az embereket az egész világon, hogy kérjék Szeretetem ajándékát. Nekik kérniük kell a különleges kegyelmek adományát.

Leányom, neked hetente egy napot ennek kell szentelned. Minden elveszett léleknek kérnie kell Segítségemet. Ha kérésük megegyezik Szent Akaratommal, akkor válaszolni fogok imáikra. Ez meg fogja bennük erősíteni Szent Szívemhez és Nagy Irgalmamhoz való kötődésüket.

Menj most és hirdesd ezt a kérést „Kiáltásom Jézushoz”.

Leányom, tedd meg ezt, amilyen gyorsan csak tudod, mert biztosítani szeretném, hogy ezek a lelkek, különösen azok, akik eddig ezt nem fogadták el, most beszéljenek. Végre ők meg fogják érteni, hogy Én milyen közel állok minden egyes lélekhez.

Mondd el nekik, hogy Én mindenkit szeretek, és nem zárok ki egyetlen bűnöst sem, nem számít, mennyire súlyos is a bűnük.

Csak arra kérem őket, jöjjenek Hozzám, és kérjék a Segítségem.

Jézusotok

 

* Az első mondatban lévő hivatkozás az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő személyes szenvedéseinek felajánlásával kapcsolatos lelkekre vonatkozik, nem pedig az egész világra, mert jelenleg lelkek milliárdjai menekülnek meg az imák által.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért