RSS
 

Igazságom Könyve tűzként fog terjedni, gyorsan az egész világon

24 máj

2012. május 22. kedd; 15.20

Drága, szeretett leányom, hamarosan kibontakozik ezen Szent Küldetés következő szakasza.

Igazságom Könyve tűzként fog terjedni, gyorsan az egész világon.

A megtérés gyors lesz, és Szent Szavam minden nyelven hallatszik majd.

Isten minden gyermeke, egytől-egyig, terjeszteni fogja Üzeneteimet, és el fogja őket tölteni a Szentlélek.

Ajkaik tudtul adják majd az Igazságot, mindannyian nyelveken prófétálnak majd, hogy az Igazság gyorsan hallhatóvá váljon.

Nem szomjaznak majd többé Isten gyermekei, akik összezavarodott állapotban tévelyegnek lelkük üressége miatt.

A Jelenlétem iránti kínzó éhség csillapítva lesz, mikor táplálékot Hozok azon lelkeknek, akiknek égető szükségük van rá.

Amikor ez megtörténik, a világon csak nagyon kevés lélek nem lesz tudatában Nagy Irgalmasságomnak.

Fogadjátok el Ajándékomat, Szent Szavamat (Üzenetemet), Igazságom Könyvét, és tegyétek azt a magatokévá, mert anélkül olyanok lesztek, mint a lélek nélküli test.

Ha  befogadjátok Bölcsességem Szavait (Üzeneteit), akkor újra teljessé váltok.

Mikor újra teljessé váltok, készen álltok majd arra, hogy Velem tartsatok a Béke Új Korszakába a földön.

Várakozzatok most, szeretett Követőim, mert Írott Szavam hamarosan veletek lesz, és lelketekben szeretettel és békével fogtok örvendezni.

Menjetek hát, Követőim, ti mindannyian.

Ti, a szeretteitek és valamennyi hívő: prófétáljatok a Nevemben.

Jöjjetek Velem, miközben az Örök Életre vezetlek benneteket.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért