RSS
 

Egyre közeledik a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének ideje

23 máj

2012. május 21. hétfő, 20.15

Drága, szeretett leányom, egyre közeledik a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének ideje.

De még mindig nagyok sok a teendő, a lelkek, Nagy Irgalmasságomra való  felkészítésében.

Hívom mindazokat, akik szeretnek Engem, hogy imádkozzanak állhatatosan az Általam áhított globális megtérésért.

Nagyon sokan fognak Karjaimba futni, lelküket elárasztja a megkönnyebbülés, mert tudni fogják, hogy Én vagyok az, az ő Szeretett Jézusuk, aki hívom őket.

Nagyon sokan fognak harcolni az Igazság ellen, amikor az feltárul előttük. A bizonyíték, amit Én fel fogok tárni, nem lesz elég ahhoz, hogy lángra lobbantsa a szeretetet lelkükben.

Őket már ellopták Tőlem, és mégsem akarnak szabadulni az őket foglyul ejtő fenevadtól, aki elnyelte az ő lelküket.

Leányom, terjesszétek Szavamat, amilyen gyorsan csak tudjátok.

Ne törődjetek azok gúnyolódásaival, akik próbálnak megállítani benneteket.

Keljetek fel, és hirdessétek az Én Legszentebb Szavam, bármi áron.

Azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és megpróbálnak megalázni benneteket, ők folyamatosan keresztre feszítenek Engem. Ők nem titeket, hanem Engem, az ő Szeretett Megváltójukat kínozzák.

Az emberi vélemény nem számít. Csak a lelkek számítanak, akiket Én szeretnék megmenteni.

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (55)-ös imáját: Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

“Ó, Drága Jézusom, kérlek nyisd meg Isten valamennyi gyermekének a szívét a Te Nagy Irgalmasságod ajándékára

Segítsd meg őket, hogy elfogadják a Te Isteni Irgalmasságodat, szeretettel és hálával

Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsőséges Királyságod részévé válhassanak. Ámen.”

A világban hamarosan sok millióan fogják meghallani Hívásomat, és több lélek tud és fog megmenekülni.

Sose feledjétek Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérének naponta történő imádkozását a lelkek megmentéséért.

Menjetek békével és szeretettel.

Szeretett  Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért