RSS
 

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig

20 máj

2012. május 18. péntek, 10.48

Drága, szeretett leányom, mostanra már tudnod kell, hogy Szentlelkem kezd fokozottan elterjedni a világban. Az Igazság Lángja el fogja ragadtatni a világot, és eltölti majd sokak lelkét Nagy Irgalmasságom iránti egyszerű csodálattal.

Sok megbeszélés (vita) fog folyni, és ekkor Maradék Hadseregem fel fog emelkedni, hogy hatalmas erővé váljon az Antikrisztus elleni küzdelemben.

Maradék Keresztény Egyházam el fogja juttatni a Szent Evangéliumot a világ minden szegletébe.

Tűz fog kiáradni mindazokra, akik megpróbálnak ártani Maradék Egyházamnak. Mert csak kevesen lesznek képesek ellenállni Szent Szavam Igazságának, amikor azt megmutatják nekik.

Olyan sokan lesznek, hogy több mint 20 milliót fognak számlálni.

Vezetők fognak kiemelkedni közületek, és bizonyos helyeken hiteteket titokban kell gyakorolnotok majd.

Ti fogjátok vezetni Tanításaim Hadjáratát, és Imahadjáratom lesz a ti fegyvereket az ellenség legyőzéséhez.

Az idegenek közel kerülnek majd egymáshoz, a különböző országokból származó emberek egybegyűlnek majd, és a múltban, a különbözőségek miatt szétszakadt vallások mind egyesülni fognak.

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig.

Ez Második Eljövetelemkor fog bekövetkezni.

Akkor majd Új Jeruzsálemem feltámad hamvaiból, azon hamvakból,  amelyről a Velem ellenségesek  azt gondolták, hogy földi Egyházam porig lett égetve.

És akkor ez következik:

Az Új Kezdet.

Az Új Korszak.

Az Új Ég és az Új Föld.

Az ideje annak, hogy Atyám Isteni Akarata végre megvalósuljon.

Kelj fel most, Hadseregem. Terjeszkedjetek és terjesszétek ki szárnyaitokat. Soha ne térjetek el a Szent Bibliában levő Igazságtól.

Soha ne kételkedjetek a Szentírás szavaiban.

Közületek azoknak – beleértve földi Egyházam tagjait is-, akik kételkednek, meg kell nyitnotok szíveteket az Igazságra.

A Biblia Isten Szent Igéjét tartalmazza. A Biblia a teljes Igazságot tartalmazza. 

Az nem hazudik.

Ha tagadjátok a benne foglalt Igazságot, akkor Isten Igéjét tagadjátok.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért