RSS
 

Archive for május 27th, 2012

Fondorlatos eszközökkel el akarják űzni XVI. Benedek pápát Péter Székéből

27 máj

2012. május 26. szombat; 16.00

Örömmel tölt el, hogy újból itt vagy Velem. Fontos, hogy a Közelemben maradj most, leányom. Az idő rövid, és sok teendőd van még.

Ma azt kérem Követőimtől, legdrágább leányom, hogy állhatatosan imádkozzanak az Én szeretett Helytartómért, XVI. Benedek pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám, rettenetes üldöztetést áll ki, zárt ajtók mögött a Szentszékben.

Már mondtam nektek korábban, hogy a Szabadkőműves Csoportok, melyeknek a Vatikánon belül satuszerű szorításuk van, ki akarják tenni Szeretett Pápámat.

És ők azt tervezik, hogy fondorlatos eszközökkel elűzik őt (XVI. Benedek Pápát) Péter Székéből.

Ő kénytelen lesz (el)menekülni – amint azt már korábban mondtam nektek -, mivel nemigen lesz más választása.

Soha nem szabad elfogadnotok semmit, ami nem az Igazság.

Soha nem szabad elfogadnotok a Szentszékem falain belülről eredő eretnekséget. Ha mégis ezt teszitek, azzal eltávolítjátok magatokat Tőlem.

Sokatoknak majd titokban kell a Szentmisét bemutatnotok, és minden bátorságotokra szükségetek lesz, amit megkaphattok, ha Hozzám imádkoztok, és kéritek, hogy tegyelek benneteket erőssé.

A változások magában a Szent Eucharisztiában veszik majd kezdetüket. Hamarosan azt mondják majd nektek, hogy a Szentáldozás, az Én Valóságos Jelenlétem, valójában, valami más.

Azt mondják majd nektek, ez más dolgokat jelent. De ez egy szörnyű hazugság.

A Szent Eucharisztia az Én Testem és Vérem, mely azért adatott nektek, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel eltöltselek benneteket, hogy a lelketeknek szükséges táplálékot megadjam nektek.

Mikor eljön az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a megfertőzés már elkezdődött.

Ekkor kell majd nektek felkészülni. Fogjatok össze, és védjétek meg Keresztre feszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a Szentmisében és a Szent Eucharisztiában való változtatásokat. Mert, ha elfogadjátok, akkor Jelenlétem el fog veszni Isten valamennyi gyermeke számára.

Kövessetek Engem. Ez a legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembe kell majd néznetek, de Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket, hogy megkülönböztessétek az igazságot attól a szentségtörő kitalációtól, melynek az elfogadását fogják kérni tőletek az Én Szent Nevemben. 

Ez az idő közel van. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetséges, mert amint ő távozik, a csaló, azaz a Hamis Próféta, elfoglalja az ő helyét.

Ó mennyire ömlenek most könnyeim az Én Szeretett földi Egyházamért. Mindazon felszentelt szolgáim, akik elfogadjátok Szent Szavamat (Üzenetemet) úgy, ahogyan az most nektek adatik, figyeljetek most Rám.

Hűségeseknek kell maradnotok a Szentmiséhez, és fenn kell tartanotok a napi Áldozatbemutatást. Mert hamarosan egy hazugság elfogadására lesztek kényszerítve.

A Keresztre feszítésem iránti tiszteletből bemutatott napi Áldozatot, valamint a Bor Véremmé, a Kenyér Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és a Hamis Próféta által bevezetésre kerülő új törvények által rágalmazni, becsmérelni fognak Engem.

Most kérnetek kell Segítségemet ezen, az Imahadjárat (56)-os imája által. Ez a Papoknak szól, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának.

„Ó, Drága Atyám, a Te Drága Fiad nevében, aki feláldozta Magát a Kereszten az egész emberiségért
Segíts meg engem, hogy hűséges maradjak az Igazsághoz
Boríts be engem a Te Fiad Drága Vérével, és add meg nekem a Kegyelmeket, hogy továbbra is hittel, bizalommal és becsülettel szolgáljalak Téged, papi szolgálatom hátralevő részében

Soha ne engedd, hogy eltérjek a Szentmise-Áldozat valódi értelmétől vagy a Szent Eucharisztia, Gyermekeidnek való bemutatásától
Add meg nekem az erőt, hogy Téged képviseljelek, és úgy tápláljam a Te nyájadat, ahogy táplálni kell őket, a Te Fiad, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltójának Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével. 
Ámen.”

Kérlek, tudjátok, Szeretett Felszentelt Szolgáim, hogy Én mindennap veletek vagyok.

Én támogatlak benneteket. Hagyatkozzatok Rám, és Én Szent Szívem közelében tartalak benneteket, ezekben, a Katolikus Egyházon belüli rettenetes gyötrelmes időkben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy