RSS
 

Archive for május 26th, 2012

Mindazok, akik megmentették magukat (*) az Én szememben, azok nem fogják elszenvedni a Nagyfigyelmeztetés alatt a Tisztítótűz kínját

26 máj

2012. május 24. csütörtök; 18.30

Mikor eljön a Nagyfigyelmeztetés ideje, drága, szeretett leányom, számos jel lesz látható.

Azért mondom ezt el nektek, hogy Isten valamennyi gyermekét emlékeztessem, előre fel kell készülniük.

Két csillag fog összeütközni, és sokan fognak rettegni.

Nincs mitől félni, mert ez a legnagyobb ajándék, melyet azért hozok, hogy egyetlen lélek se jusson a pokol tüzére.

Majd Keresztem fog megjelenni az égen, és mindenki észre fogja venni.

Sokan fognak félelmükben összeesni, és egy földrengésszerű nagy rázkódást lehet majd érezni.

Aztán beáll a csend.

Mindig úgy készüljetek erre a napra, mintha ez holnap lenne. Keressétek most az üdvösséget, és tárjátok fel Nekem bűneiteket.

Aki katolikus, annak el kell mennie gyónni.

Azoknak, akik nem katolikusok, az Imahadjárat (24)-es imáját kell imádkozniuk, melyet a világ többi részének adok, Teljes Bűnbocsánatom elnyeréséért.

Teljes Bűnbocsánatom ajándéka, Isten összes, valamennyi hitvallású gyermekének szól, és nagy megtisztulást kínál. Ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot. Fogadjátok azt el.

Azon katolikusoknak, akik megkérdőjelezik Ajándékomat, és akik irigykedve bírálják Ajándékomat, a következőt mondom.

Azt hiszitek, hogy Én nem adományoznám ezt a Szentséget Isten valamennyi gyermekének?

Legyetek nagylelkűek, nemes szívűek, és boldogok, hogy ezt Teszem. Azt gondoljátok, hogy nekik nem kellene ilyen Ajándékot kapniuk? Ha azt gondoljátok, akkor ti nem szeretettek Engem igazán.

Boruljatok térdre, és dicsőítsétek Istent ezért a csodálatos Ajándékért, mely az emberiségnek adatik lelkük megmentésére.

Aztán, a Nagyfigyelmeztetés alatt, mindazok, akik megmentették magukat (*) az Én Szememben, nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz kínját.

Azok, akik felfedvén előttük, meglátják saját bűneiket az Én Szememen keresztül, ez sokként fogja érni őket.

Sokak számára nehéz lesz elfogadni, mennyire megfeketedett a lelkük.

Azok, akikkel ez történik, és bűnbánatot fognak mutatni, megbocsátást fognak kérni Tőlem. És Én meg fogok bocsátani.

De néhányan nem fognak megbánást mutatni, és szívükben mentegetőzni fognak az általuk elkövetett szörnyűségekért, ahogy azok Szemeim előtt megjelennek. Ők nem fogják megbánni bűneiket, és arcul ütnek majd Engem.

Mindkét esetben a megtisztulás tüzét és szenvedést fog érezni minden bűnös.

Bűneik súlyától függ majd, hogy meddig fog ez tartani.

Azoknak, akik eltávolodtak Tőlem, szükségük van imáitokra. Ők kapni fognak még időt, hogy visszatérjenek Hozzám, és Bocsánatomat kérjék.

De az az idő lehet olyan rövid, mint egy nap, vagy olyan hosszú, mint pár év. Atyámat kivéve senki sem tudja Második Eljövetelem időpontját.

A két esemény közötti időszak nem lesz olyan hosszú, ahogyan azt talán gondoljátok.

Gyermekeim végül felismerik majd, milyen időkben is élnek, és elfogadják az Igazságot.

Ti, akik már ismeritek az Igazságot, és akik hisztek Bennem, nektek kötelességetek imádkozni azokért a lelkekért, akik nem fogják elfogadni Nagy Irgalmasságomat.

Leányom, leghőbb Óhajom, hogy megmentsem az egész világot, köztük azokat is, akik Számomra elvesztek.

Követőim minden imája – akik egyetlen hangként egyesülnek -, segíthet Nekem ezt megtenni.

Menjetek szeretetben. Mindig bízzatok Bennem, mert az idő rövid, és az emberiség megmentésének tervei Örök Atyám kezében nyugszanak.

Szeretett Jézusotok

 

* Akik megbánást tanúsítanak, és igyekeznek jóvátenni elkövetett vétkeiket (A szerkesztők)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy