RSS
 

Archive for május 20th, 2012

Isten, az Atya: Ne az Én Kezemtől féljetek, hanem ellenségeitek kezétől

20 máj

2012. május 18. péntek; 15.20

Ma azért beszélek veled, drága leányom, hogy megvigasztaljam azokat, akik félnek a jövőtől.

Drága gyermekek, a jövő az Én Szent Kezemben nyugszik.

Elérkezett az idő, hogy megvalósuljon az új Királyság, az a Királyság, amelyben Szeretett Fiam fog uralkodni.

Ez az utolsó szakasza a föld felkészítésének arra, hogy megsokszorozódjon azok száma, akik szeretik Fiamat, és egyúttal Engem is.

Sok mindennek meg kell történnie, mert Isteni Akaratomnak be kell teljesednie, és ehhez ima, türelem és bátorság szükségeltetik.

Ne az Én kezemtől féljetek, hanem ellenségeitek kezétől.

A sok gonoszság elburjánzott a világban, és elérkezett az idő Számomra, hogy megbüntessem azokat a nemzeteket, akik gyötrik és kínozzák az Én gyermekeimet a földön.

Amint megkezdődik a küzdelem, azon Házak, akik tisztelnek Engem, Istent, az Atyát, meg lesznek újítva.

Hamarosan rá fognak döbbenni, hogy miként utasították el az egy Igaz Messiást, akit Én küldtem a világba, Fiam, Jézus Krisztus személyében, hogy üdvözítse a világot.

Akkor azok, akik hisznek Fiamban és Bennem, Istenben, az Atyában, egyként fognak felkelni, hogy felkészítsék a földet, hogy Fiam Második Eljövetele bekövetkezhessen.

Csak akkor fog Fiam visszatérni, amikor a megtisztulás befejeződött.

A megtisztulás – amelyről beszélek – az, amikor a jók el lesznek különítve a gonoszoktól. Még mindig van idejük megbánni bűneiket azoknak, akik a sátán által a lelkükbe plántált hazugságokkal telve élik életüket.

Én mindent meg fogok tenni, hogy megmentsem őket a fenevadtól, mert Én nem mondok le olyan könnyen Gyermekeimről.

Az Általam jóváhagyott különböző Isteni Beavatkozások révén, Én megpróbálom majd Irgalmas Karjaimba venni őket, hogy megmentsem őket.

A Bennem való hit és bizalom az út az Örök Élethez.

Csak Fiam – a Világ Megváltója – által jöhettek Hozzám, a Világmindenség Atyjához.

Mert, ha Hozzám jöttök, akkor bizonyára megmenekültök a Bűntől.

Hogy megmeneküljetek a Bűntől, meg kell mentenetek magatokat Fiam Szemében.

Ahogy Én elküldtem Fiamat első alkalommal, hogy megszerezze nektek az üdvösséget, ugyanúgy elküldöm Őt újra, hogy megmentsen benneteket még utoljára, mielőtt az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad.

Azok, akik nem hajlandók elfogadni Fiam Nagy Irgalmasságát – ezután az utolsó Hadjárat után, hogy elvigye valamennyi Gyermekemet a Paradicsomba, ami az ő jogos örökségük – örökre elvesznek.

Utána már nem lehet visszakozni.

Sose felejtsétek el, hogy ki vagyok Én.

Én Vagyok Isten, az Atya, és Én teremtettelek titeket.

Szeretlek benneteket.

Vágyom arra, hogy hazavigyelek mindannyiatokat, de mily nagyon folynak Könnyeim.

Azért, mert oly sokan lesznek azok, akiket Én nem fogok tudni megmenteni, hacsak nem fordulnak Felém, és nem kérik Segítségemet.

Ez a Mennyekből jövő hívás meg volt jövendölve.

Csak az Isten Bárányának, Fiamnak van hatalma kinyilatkoztatni nektek az előttetek álló eseményeket.

Csak Ő nyithatja fel a Pecséteket.

Ő épp most teszi ezt, a Hetedik Angyal, a Hetedik Hírnök segítségével.

Nyissátok ki szemeteket és fogadjátok el végre, hogy a megjövendölt Igazság Könyve most szemetek láttára, fejezetről fejezetre tárul fel.

Fogadjátok ezt úgy, mint egy Ajándékot, mert ez hozza el majd nektek az örök életet.

Szeretett Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig

20 máj

2012. május 18. péntek, 10.48

Drága, szeretett leányom, mostanra már tudnod kell, hogy Szentlelkem kezd fokozottan elterjedni a világban. Az Igazság Lángja el fogja ragadtatni a világot, és eltölti majd sokak lelkét Nagy Irgalmasságom iránti egyszerű csodálattal.

Sok megbeszélés (vita) fog folyni, és ekkor Maradék Hadseregem fel fog emelkedni, hogy hatalmas erővé váljon az Antikrisztus elleni küzdelemben.

Maradék Keresztény Egyházam el fogja juttatni a Szent Evangéliumot a világ minden szegletébe.

Tűz fog kiáradni mindazokra, akik megpróbálnak ártani Maradék Egyházamnak. Mert csak kevesen lesznek képesek ellenállni Szent Szavam Igazságának, amikor azt megmutatják nekik.

Olyan sokan lesznek, hogy több mint 20 milliót fognak számlálni.

Vezetők fognak kiemelkedni közületek, és bizonyos helyeken hiteteket titokban kell gyakorolnotok majd.

Ti fogjátok vezetni Tanításaim Hadjáratát, és Imahadjáratom lesz a ti fegyvereket az ellenség legyőzéséhez.

Az idegenek közel kerülnek majd egymáshoz, a különböző országokból származó emberek egybegyűlnek majd, és a múltban, a különbözőségek miatt szétszakadt vallások mind egyesülni fognak.

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig.

Ez Második Eljövetelemkor fog bekövetkezni.

Akkor majd Új Jeruzsálemem feltámad hamvaiból, azon hamvakból,  amelyről a Velem ellenségesek  azt gondolták, hogy földi Egyházam porig lett égetve.

És akkor ez következik:

Az Új Kezdet.

Az Új Korszak.

Az Új Ég és az Új Föld.

Az ideje annak, hogy Atyám Isteni Akarata végre megvalósuljon.

Kelj fel most, Hadseregem. Terjeszkedjetek és terjesszétek ki szárnyaitokat. Soha ne térjetek el a Szent Bibliában levő Igazságtól.

Soha ne kételkedjetek a Szentírás szavaiban.

Közületek azoknak – beleértve földi Egyházam tagjait is-, akik kételkednek, meg kell nyitnotok szíveteket az Igazságra.

A Biblia Isten Szent Igéjét tartalmazza. A Biblia a teljes Igazságot tartalmazza. 

Az nem hazudik.

Ha tagadjátok a benne foglalt Igazságot, akkor Isten Igéjét tagadjátok.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében

20 máj

2012. május 17. csütörtök; 8.50

Gyermekem, Isten gyermekei képesek lesznek megvédeni hitüket, bátorságukat és biztonságukat bármilyen háború során, amennyiben továbbra is imádkozzák az Imahadjárat „Az Élő Isten Pecsétje” imáját.

Ez az egyik utolsó, és egyben legnagyobb Védelmi Pecsét, a Mennyből, az emberiségnek küldött valamennyi ima közül.

Ez segít kibírni mindent, bármely eljövendő üldöztetés során, különösképpen elnyomás és háború idején.

Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében, és sok isteni erő társul hozzá.

Tartsátok becsben, és ne csak saját magatok, de családotok védelmére is használjátok.

Szükség van most erre az emlékeztetőre.

Menjetek békével.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy