RSS
 

Archive for május 13th, 2012

Második Eljövetelem előkészületei már meglehetősen előrehaladottak

13 máj

2012. május 10. csütörtök; 20.38

Második Eljövetelem előkészületei már meglehetősen előrehaladottak.

A világon sok ember megmenekülhet, és meg is fog menekülni most, szeretett Követőim és a kiválasztott lelkek imáinak köszönhetően. Sokkal többen, mint ahányan a Hozzám közelállók áldozathozatala nélkül lennének.

Arra vágyom, hogy mindannyiatokat elvigyelek az Új Béke – Korszakba, a földi Új Paradicsomba.

Bárcsak meghallgatnának azok a konok, makacs lelkek, akik visszautasítják Irgalmas Hívásom, és akiknek meg kell menteniük saját magukat a Szememben.

Sok a langyos hívő, akik nem alkalmasak arra, hogy belépjenek Új Királyságomba. Az ő zárt és megkeményedett szívük elutasít Engem most, amint Beszélek.

Ők képmutatóak Velem szemben a Templomokban, mégis azt állítják, hogy követnek Engem.

Most, hogy kinyújtom és kitárom Irgalmas Kezem, hogy megfogjam a kezüket, ők félrelöknek Engem.

Nagyon gyanakvók, meglehetősen híján vannak a valódi megértésnek, hogy miként is kommunikálok a világgal a Mennyből, mégis azt állítják, hisznek Istenségemben.

Ugyanakkor nem fogadják el, hogy Nekem hatalmamban áll Isteni Kinyilatkoztatásokon keresztül szólni a világhoz.

Elmulasztják az esélyt, hogy megragadják a rendkívüli kegyelmeket, melyeket nekik óhajtok adni, hogy Szent Szívemhez vonjam őket.

Ez majdhogynem olyan, mint egy éhségtől szenvedő falu, melynek nincs mit ennie, miközben lassan éhen hal.

Ugyanakkor Én ott állok mellettük, és fel tudom nekik kínálni az Örök Élethez szükséges valamennyi táplálékot és élelmet, de ők nem látnak Engem.

Sokan nem akarnak (meg)látni Engem, mert kétségeik vannak afelől, hogy Én beszélni tudnék most velük.

Követőim, segítenetek kell Nekem megmenteni és megvédeni a világban azokat, akik nem hisznek az ezen a világon kívüli világban, vagy akiket nem érdekel az.

Hamarosan meg fogják érteni, hogy nekik van egy lelkük. Majd akkor foglak megkérni mindannyiatokat, hogy hirdessétek Szavamat, hogy az egész emberiség az Új Paradicsomomban élhessen.

Kérlek, terjesszétek Szavamat, Imáimat, Üzeneteimet és Figyelmeztetéseimet minden léleknek, különösen azoknak, kiknek nincs hitük vagy tudomásuk Ígéretemről, miszerint visszatérek ítélni, élőket és holtakat.

Nekik nincs már sok idejük, ezért arra buzdítalak benneteket, imádkozzatok az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért

13 máj

2012. május 10.

„Ó, Atyaisten

Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, hogy kiállják az üldöztetést, melyet elszenvednek

Segítsd meg őket, hogy kitartsanak Fiad, Jézus Krisztus Tanításainak igazsága mellett, és soha ne adják fel, soha ne gyengüljenek el, vagy soha ne hódoljanak be a hazugságoknak a Szent Eucharisztia létezését illetően. Ámen.”

Szerető Édesanyátok, a Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: A bánat könnyeit hullatom azokért a katolikus papokért, akik szörnyen szenvednek most

13 máj

2012. május 10. csütörtök, 15.45

Gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus most készül megmenteni Isten minél több gyermekét, még a Nagyfigyelmeztetés előtt. Mert a Nagyfigyelmeztetés után már nem marad sok idő Fiam Dicsőséges visszatéréséig.

A bánat könnyeit hullatom azokért a katolikus papokért, akik szörnyen szenvednek most.

Ezek a tiszta, elveszett és tévelygő szolgák a zűrzavar közepébe kerültek, ahonnan nem tudnak kiszabadulni.

Mások bűnei miatt ők elszenvedik azt a kínt, hogy látják, amint a szeretett Fiam iránti hűség félre lett dobva.

Ezek, a szabadkőműves csoportok által okozott gonosz csoportosulások szándékosan jöttek létre. Az ártatlan lelkek ellen elkövetett sérelmekben bűnösök bűneit, mintegy ürügyként arra használják, hogy megváltoztassák az Egyházat kormányzó törvényeket.

Sokakat félrevezettek az Isten gyermekei iránti hűségnek egy hamis értelmezése révén.

Mennyire szenvedek, amikor látom, ahogy a Katolikus Egyház falait téglánként darabokra szedik, hogy utat engedjenek egy új Egyháznak.

A hamarosan megjelenő új Egyházat nem fogja Fiam elfogadni.

Az új egyház inkább megszünteti majd a Szent Eucharisztia jelenlétét, és Fiam újra el fogja szenvedni Keresztre feszítésének kínját.

Az Általa hozott Áldozatot – hogy megajándékozza a világot ezzel az Ajándékkal – hamarosan mellőzni fogják és elutasítják.

Ők, az új Egyház, inkább nem mondják majd el Isten gyermekeinek, hogy az Oltáriszentség Fiam, Jézus valóságos Jelenléte.

A Szent Eucharisztiának új értelmezést fognak adni, és nem fogják lehívni Fiam Jelenlétét. Az élet kenyere meg fog halni.

Isten gyermekei nem lesznek táplálva Fiam valóságos Testével és Vérével.

Lelkük sivárrá válik, és nélkülözni fogják Fiam jelenlétét, és azokat a kegyelmeket, amelyeket azoknak ad, akik magukhoz veszik Őt.

A papok kötelessége, hogy megvédjék a Szent Eucharisztiát. Nekik erősnek kell lenniük, és soha nem szabad felhígítaniuk ezt a drága és Szent Ajándékot.

Fiam szereti a Katolikus Egyházat, és tudja, hogy jelenleg mennyire szenved. Fiam érzi a Katolikus Egyház fájdalmát.

Szeplőtelen Szívemet kettészakítja a fájdalom, látva ezt a Szent Templomot, ahogyan szándékosan lerombolják.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az Atyához, Szeretett Fiam Nevében, hogy irgalmazzon azoknak a Szentszékben, akik el akarják süllyeszteni az Egyházat, és Isten gyermekeit az elhagyatottság szakadékába akarják szórni.

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (53)-as imáját a Katolikus Egyházért

Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért

„Ó, Atyaisten

Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, hogy kiállják  az üldöztetést, melyet elszenvednek

Segítsd meg őket, hogy kitartsanak Fiad, Jézus Krisztus Tanításainak igazsága mellett, és soha ne adják fel, soha ne gyengüljenek el, vagy soha ne hódoljanak be a hazugságoknak a Szent Eucharisztia létezését illetően. Ámen.”

Szerető Édesanyátok, a Világ Királynője

 

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy