RSS
 

Archive for május 12th, 2012

A világotokban lévő szabadkőműves csoportok tevékenysége már folyamatosan gyengül

12 máj

2012. május 9. szerda, 21.00

Drága, szeretett leányom, azok közül, akik ismerik Tanításaimat, végül egyre többen elfogadják, hogy Én kommunikálok most a világgal, ezeken, a neked adott üzeneteken keresztül.

A Szentlélek ereje rá fogja ébreszteni azokat, akiknek Atyám iránti szeretete halott, hogy ízleljék meg az Ő Szeretett Fiának Szavát (Üzenetét).

Én, Jézus Krisztus, szeretnék bátorítást adni nektek a szenvedésben és a megpróbáltatásokban, amelyet talán éppen most tapasztaltok.

Ez a szenvedés nem fog sokáig tartani.

Irántatok érzett Szeretetem olyan erős, és Irgalmam oly hatalmas, hogy Én nem fogom engedni, hogy elszenvedjétek azokat a gyötrelmeket, melyeket azok okoznak nektek, akik irányítani és ellenőrizni akarják nemzeteteket.

A világotokban lévő szabadkőműves csoportok tevékenysége már folyamatosan gyengül.

Imáitok enyhítették az ő gonosz tetteiket, és eredménytelenné tették azokat.  

Ők megpróbálják lerombolni hiteteket, de ti – Maradék Egyházam – fogjátok életben tartani az igazság lángját.

Nem szabad félnetek, ha bíztok Bennem.

Csak azáltal érezhetitek magatokat békességben, ha bíztok Bennem, a ti Jézusotokban.

Kérlek, maradjatok Szent Szívemhez közel, és ne engedjétek, hogy a félelem tönkretegye az életeteket.

Ha szerettek Engem és úgy éltek, ahogyan azt ti tudjátok, hogy Én elvárom tőletek, akkor szeretetben, imában és elégedettségben kell élnetek életeteket.

Amikor szenvedtek, ajánljátok fel Nekem szenvedéseteket, és lépjetek tovább.

Ne hagyjátok, hogy bármi is elfordítsa szíveteket Tőlem.

Maradjatok a Közelemben, és Én majd megvédelek, irányítalak benneteket, és elvezetlek titeket a biztonságba.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hénoch (Énok) Próféta által ihletett Maradék Egyházam gyűlöletet kelt majd mindenütt, ahol Szent Szavamat hallatják

12 máj

2012. május 8. kedd, 19.00

Drága, szeretett leányom, ma este azért jövök, hogy elmondjam neked, hogy Szeretetem és Irgalmam nagy jele most meg fog mutatkozni a hívők szívében, az egész világon.

Olyan módon fogják érezni Jelenlétemet szívükben, amit nem lesznek képesek megmagyarázni, és egyesíteni fogják szívüket az Én szívemmel.

Ez az ajándék erőssé teszi majd őket az Irántam való Hitben, és vágyódni fognak Jelenlétem után, minden nap.

Arra buzdítom Isten minden gyermekét – akik érzik, hogy Szeretetem lángja elárasztotta lelküket -, hogy minél gyakrabban vegyék magukhoz Testemet és Véremet, a Szent Eucharisztiában.

Nektek, az Én szeretett tanítványaimnak, szükségetek lesz Testem ajándékára a Szent Eucharisztiában, hogy erőt adjon nektek.

Mert nektek szükségetek lesz minden csepp erőre, amikor látjátok, hogy darabokra hullik az Én Szent és Apostoli Katolikus Egyházam.

Szent Eucharisztiámat megszentségtelenítik majd, ahogy azt Én előre megmondtam, nem is olyan régen.

Ürügyet találnak majd arra, hogy ezt a Legszentebb Ajándékot egyszerűen egy gesztusként mutassák be Kereszthalálom emlékére.

Hamarosan tagadni fogják Valóságos Jelenlétemet egy új és modern Katolikus Egyház részeként, amely magában foglal majd más vallási Egyházakat is.

Ha ez bekövetkezik, a Szentháromság iránti szeretet és hűség alábbhagy, megcsappan.

Ehelyett a hamis istenek veszik át ennek a helyét. Habár ez nehéz lesz, de nem szabad elfelednetek, hogy Én soha nem veszítem el földi Egyházamat.

Hűségem az Egyházé, melyet Én alapítottam, mielőtt felmentem a Mennybe.

A szeretett Péterem által alapított, sziklán levő Egyház, nem tud, és nem is fog soha meghalni. 

Mert Én fogom most vezetni Egyházamat az utolsó időkben, és meg fogom újítani a régen megjövendölt próféciákat.

Evangéliumomat Maradék Egyházam fogja hirdetni, tanítani a Föld minden szegletében.

Hénoch (Énok) Próféta által ihletett Maradék Egyházam gyűlöletet kelt majd mindenütt, ahol Szent Szavamat hallatják.

A Szentlélek lángra lobbantja majd Maradék Egyházam hitét, akik soha nem fogják feladni az Evangélium igazságának hirdetését, az utolsó leheletükig sem.

Most menjetek, és készítsétek fel Maradék Egyházamat, Útmutatásaimat követve.

Bízzatok Bennem mindig, mert minden rendben lesz.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (52) Ima az Atyához

12 máj

2012. május 8. kedd, 12.30

„Drága Atyám
A Te drága Fiad nevében, és az Ő Kereszten való Kínszenvedésére emlékezve kiáltok Hozzád

Te, a Magasságos Isten,
A Világmindenség Teremtője
Tartsd a mi üdvösségünket a Te Szent Kezedben
Öleld át valamennyi gyermekedet, azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik ismernek, mégsem törődnek Veled

Bocsásd meg bűneinket, és ments meg minket a sátán és az ő serege általi üldöztetéstől
Végy minket Karjaidba, és tölts el bennünket a reménnyel, melyre szükségünk van, hogy meglássuk az igazság útját. Ámen.”

Menjetek békével.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: A Magasságos Isten megváltoztathatja a világ sorsát

12 máj

2012. május 8. kedd, 12.30

Gyermekem, ez a küldetés lelkek millióit téríti meg, akik máskülönben elvesznének.

Sosem szabad azt érezned, hogy az eléd állított akadályok megállíthatják a Szentlélek terjedését.

Fiam nagyon elégedett mindazokkal, akik követik az Ő Szavát, melyet a világhoz intéz ezekben az időkben.

Gyermekek, imáitok általi odaadásotok nagyon sok elveszett lelket ment meg. Sose feledjétek az ima erejét és hatalmát. Nagyon sok gonoszság meghiúsult már imáitok révén.

Az egy-világ-csoport munkáját most szétrombolják, és terveiket összezavarják.

Isten Irgalmassága oly hatalmas, hogy az ima képes enyhíteni bármiféle gonoszságot a világban.

A Szentlélek világossága most erőteljesebbé válik, hogy még több lélek meglássa majd az Úr igazságát, amint az újraéled mindenütt.

Gyermekek, továbbra is beszélnetek kell Atyámhoz, és növelnetek kell az Iránta való odaadásotokat.

Azáltal, hogy hívjátok az Atyát, a Magasságos Istent – az Ő drága Fia nevében -, Ő meg fogja hallgatni imáitokat és válaszolni fog.

Többször kellene hívnotok az Atyát, mert Ő – a Magasságos Isten – az, aki megváltoztathatja a világ sorsát.

Csak Fiam, Jézus Krisztus által közelíthetitek meg az Atyát. Ezért a következőt kell mondanotok:

Imahadjárat (52) Ima az Atyához

„Drága Atyám
A Te drága Fiad nevében, és az Ő Kereszten való Kínszenvedésére emlékezve kiáltok Hozzád

Te, a Magasságos Isten,
A Világmindenség Teremtője
Tartsd a mi üdvösségünket a Te Szent Kezedben
Öleld át valamennyi gyermekedet, azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik ismernek, mégsem törődnek Veled

Bocsásd meg bűneinket, és ments meg minket a sátán és az ő serege általi üldöztetéstől
Végy minket Karjaidba, és tölts el bennünket a reménnyel, melyre szükségünk van, hogy meglássuk az igazság útját. Ámen.”

Menjetek békével.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy