RSS
 

Archive for május 11th, 2012

Sok Pápa élt rabként a Szentszékben, Szabadkőműves Csoportokkal körülvéve

11 máj

2012. május 7. hétfő; 18.19

Drága, szeretett leányom, Egyházaimnak a világban, a következőket mondom.

Tudnotok kell, hogy Én mindig mellettetek leszek, míg az Én Legszentebb Szavamat hirdetitek.

Katolikus Egyházam, annak ellenére, hogy a gonosz bűn eredményeként gyötrelmet okoztatok, tudnotok kell, hogy sosem foglak elhagyni benneteket, annak ellenére, hogy bűnt követtetek el. De tudnotok kell a következőt.

Belém vetett hitetek nem olyan erős, mint annak lennie kellene. Nem szerettek Engem annyira, amennyire valaha szerettetek.

Minden vagyon, melyet felhalmoztatok, távolságot ékelt Személyem – Krisztusotok és Megváltótok -, és Isten egyszerű gyermekei közé.

Olyan fennkölt magasságokba emelkedtetek, hogy nem tudtalak elérni benneteket és Kezemet nyújtani nektek, hogy megmentselek benneteket a belső rothadástól.

Megtanította nektek az igazságot az Én Péterem, kinek sziklájára lettetek építve. És ti mit tettetek?

Vastag kőfalakat építettetek magatok köré.

Ez a kommunikáció hiányához vezetett, azokkal, akiket táplálnotok kellett volna az Én Testemmel és Véremmel, hogy lelkük is táplálva lehessen.

Az Én Legszentebb Eucharisztiám kiszolgáltatása során tőletek elvárt tisztelet elveszett, amikor lealacsonyítottátok Létezésemet.

Mikor a II. Vatikáni zsinat új szabályokat jelentett be, azokat a folyosóitokon belül lévő Szabadkőműves erők vezették be.

Ők ügyesen és ravaszul mutatták be Szent Eucharisztiám kiszolgáltatásának új módjait, melyek sértenek Engem.

A ti úgynevezett toleráns tanításaitok hazugságok sorát hirdették, köztük Szent Mihály arkangyal hatalma elismerésének az elutasítását.

Ő az Egyház védelmezője a sátán ellen. Azok, a köztetek lévő erők tudták ezt. Ezért szüntettétek meg a Szentmise előtt lévő valamennyi imádságot, melyek az ő (Szent Mihály arkangyal) segítségét kérik.

Majd elkövettétek a legnagyobb hazugságot, miszerint a pokoltól nem kell félni, mivel az csak egy metafora (hasonlat) volt.  Ez a hazugság, melyet Isten sok gyermeke igazságként fogadott el, lelkek milliárdjainak elvesztését jelentette.

Mennyire megbántotok Engem. A köztetek lévő alázatos és szent szolgáimat arra kérem, hogy térjetek vissza Tanításaimhoz.

Soha ne hagyjátok, hogy vagyon halmozódjon fel közöttetek, és soha ne gondoljátok, hogy ez elfogadható az Én Szememben.

Az Én nevemben felhalmozott vagyon, az arany és a hatalom lesz a ti vesztetek. Nem tehettek szert nyereségre az Én Szent Szavamból.

Amiatt a mód miatt szenvedtetek, ahogyan megbántottatok Engem.

Soha ne gondoljátok, hogy Én hibáztatom a sok Szent Pápát, akik Péter székében ültek. Az ő küldetésük mindig védelem alatt állt.

Sok Pápa élt rabként a Szentszékben, körülvéve Szabadkőműves csoportokkal, akik nem Istent képviselik.

Ők gyűlölik Istent, és 50 évet töltöttek hazugságok terjesztésével Isten Irgalmasságát illetően.

Az ő munkálkodásuk a Katolikus Egyház összeomlásához vezetett.

Ez nem volt véletlen. Szándékosan és ravasz módon tervelték ki, hogy az Egyház hitét lerombolják. Hogy az egyszerű katolikusoknak az egy igaz Isten iránti tiszteletét elpusztítsák.

Ezért most ti a vadonba lesztek vetve. Benedek Pápát követően Általam lesztek vezetve a Mennyekből.

Ó, mily sírásra késztettek Engem.

Hívom valamennyi felszentelt Szolgámat, akik ismerik az igazságot, hogy álljatok fel és kövessetek Engem, a ti Jézusotokat, hogy alázatos szolgálattal terjesszétek Tanításaim igazságát. Meg kell lelnetek a bátorságot és az erőt, hogy a hamvakból feltámadjatok.

Mindenekfelett utasítsátok el a hazugságokat, melyeket hamarosan be fog mutatni nektek a Hamis Próféta.

Ő egyesíteni fogja a Katolikus Egyházat más egyházakkal, beleértve a pogány egyházakat is, hogy egy förtelemmé váljon.

A lélek nélküli egy – világ – egyházzá.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy