RSS
 

Archive for május 6th, 2012

Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával

06 máj

2012. május 5. szombat; 12.00

Leányom, milyen nagyszerű nap, mikor a Szentlélek, Szeretetem Fénye ki fog áradni a világra.

Ez egy nagyon különleges ajándék. Sokak szívét fogja megnyitni, és sok lelket felkészít a Nagyfigyelmeztetésre.

Szeretetem végtelen.

Nincs egyetlen férfi, nő vagy gyermek sem, akit kizárnék az irányú óhajomból, hogy mindenkit szorosan Karjaimban tartsak. Egyetlen bűnös sincs kizárva.

Bőkezű vagyok az emberiségnek szánt Ajándékaimat illetően, és folytatni fogom Ajándékaim ontását, válaszként azoknak, akik a neked adott Imahadjárat imáit mondják, leányom.

Ezen imák a Mennyből valók, és nem egy ember tollából származnak.

Ezen imák a mostani időkre szólnak, és hathatós fegyverek az üldöztetés ellen.

Ezen imák meghallgatásra találnak mindig, amikor elhagyják ajkatokat, Gyermekeim.

Nagy jutalmakat hoznak nektek.

Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával.

Ez egy csoda, és mindannyiatok iránt érzett Szeretetemmel küldöm, valamennyiőtöknek.

Menjetek most békében és szeretetben.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (51) Ima a Szentlélek ajándékáért

06 máj

2012. május 4. péntek; 21.05

„Ó jöjj, Szentlélek

Áraszd ki alázatos lelkemre Szereteted, Bölcsességed és Tudásod Ajándékát

Tölts el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten igazságát a sátán és az ő angyalai által terjesztett hazugságoktól

Segíts megragadnom a fáklyát, és terjesztenem a megértés lángját mindazok számára, akikkel találkozom

Krisztus, a mi Urunk által

 Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A Szentlélek le fog szállni ezen a vasárnapon. A második kiáradás a Szentlélek erejével

06 máj

2012. május 4. péntek; 21.05

Drága, szeretett leányom, amikor nehéznek találod ezt a küldetést, hogy Isten valamennyi gyermekét meggyőzd a Második Eljövetel elismeréséről, és hogy ezt jó hírként fogadja Isten valamennyi gyermeke, akkor csak emlékezz a következőre.

Mint ahogy minden egyes embert a saját képmására teremtett Isten, az Én Örök Atyám, úgy Atyám Világossága ragyogja át valamilyen módon minden lelket.

Nézzetek az arcára mindenkinek, akivel találkoztok, és Isten, az Atya egy pillantását fogjátok látni.

Lehet ez csak egy pillantás, egy mosoly, egy gesztus vagy egy gyengédség, de ott van.

Mindenkiben jelen van a jó, még a megátalkodott bűnösökben is. Némelyeket ez a jóság teljesen beburkol, és az ezzel az ajándékkal megáldott személy mágnesként vonzza magához az embereket. Másokban ez csak pislákol, de ugyanúgy jelen van.

Mikor olyasvalaki szemébe néztek, aki kegyetlenül viselkedik másokkal szemben, akkor is láthattok egy reménysugarat, Isten Világosságának jelenléte miatt.

Ez az Isten gyermekeinek lelkében lévő Világosság, amit újra kell éleszteni, szeretetet és reményt hordozó Üzeneteim által. Minél erősebb a Világosság, annál megtisztultabb a személy.

Minél több az Isten Világossága által megtisztult ember, annál megtisztultabb lesz a világ.

Ahogyan Isten Fénye erősödik a hívők lelkében, úgy fog gyengülni a gonosz munkálkodása, mert a sötétség nem állhatja a Világosságot.

Emiatt fog most újra a Szentlélek kiáradásának adományában részesülni az egész világ.

Ez 2011. május 10. óta a Szentlélek erejének második kiáradása.

Ez megelőzi Nagy Isteni Irgalmasságomat, és biztosítani fogja, hogy a Világosság új értelmezést nyerjen a hívők lelkében.

A Szentlélek 2012. május 6-án, ezen a vasárnapon fog leszállni az egész világra.

Sokan fognak békét és szeretetet érezni. Mindenkit arra buzdítok, hogy imádkozzon ezért az ajándékért, hogy ez az ajándék átitassa lelküket, hogy (meg)érezzék Isten Szeretetét, és válaszoljanak Hívására.

Imahadjárat (51) Ima a Szentlélek ajándékáért

„Ó jöjj, Szentlélek
Áraszd ki alázatos lelkemre Szereteted, Bölcsességed és Tudásod Ajándékát
Tölts el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten igazságát a sátán és az ő angyalai által terjesztett hazugságoktól
Segíts megragadnom a fáklyát, és terjesztenem a megértés lángját mindazok számára, akikkel találkozom
Krisztus, a mi Urunk által
 Ámen.”

Menjetek Szeretetben, Világosságban és Békében.

Legyetek nyugodtak, és engedjétek, hogy Szentlelkem leszálljon rátok.

Szeretlek benneteket.

Drága Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Halljátok meg Hívásomat, és készüljetek fel Szentlelkem kiáradására

06 máj

2012. május 1. kedd; 20.00

Drága, szeretett leányom, mindannyiatok iránti Szeretetem azt jelenti, hogy most kiárasztom Szentlelkemet, még egyszer az emberiségre, hogy szívük megnyitására csábítsam őket.

Sok lélek fogja érezni a Szentlélek erejét, amint az eltölti őket hamarosan szellemükben, testükben és lelkükben.

Ez azért nélkülözhetetlen, hogy Isten valamennyi gyermekét ráébressze az igazságra.

Néhányan most másképpen fogják látni a világot.

Aztán elkezdenek megkérdőjelezni mindent. Többé már nem lesznek hajlandóak szolgának maradni a mesterek mellett, akiknek egyetlen céljuk, hogy személyes haszonszerzés érdekében kontrollálják őket.

Senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni a Szentlélek ezen  vonzását.

Az egész Menny várakozással van tele, hogy a megvilágosodás pillanata egy új hajnalt, egy új kezdetet teremtsen.

A hazugságok, melyekkel szembesültök,  egy mesteri tervet lepleznek, mely egy világszövetség által született, valamennyi országotok irányításának és ellenőrzésének céljával.

Azzal, hogy országotokat a hatalmasoktól teszik függővé, hogy etessétek családjaikat, szolgákká fogtok válni. Már folyamatosan vesznek is el mindent, amit birtokoltok, de vakok vagytok erre.

Most a Szentlélek ajándékával milliók fognak átlátni a csalás ezen álarcán, és szembehelyezkednek ezekkel a gonosz szabadkőművesek irányította csoportokkal.

Ez az ajándék megadja nektek a szükséges fegyverzetet, hogy letérítsétek ezt a hadsereget arról az útról, hogy elpusztítson benneteket.

Halljátok meg Hívásomat, és készüljetek fel Szentlelkem kiáradására.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy