RSS
 

Szűz Mária: Én vagyok a közbenjáró. Én magam fogom Drága Fiam elé vinni imáitokat.

02 ápr

2012. március 30. péntek; 23.45

Gyermekem, tudnod kell, hogy ahogy Fiam hozzátok intézett üzenetei változnak, és feltárják mind a múlt, mind pedig a jövő eseményeit, úgy egyre több támadás fog téged érni.

Fiam Szent Szavát (Üzenetét) mindig is el fogják utasítani azok, akik  nem hajlandók meghallgatni Őt.

Az emberi vélemény nem fontos.

Fiam kommunikálása a világ felé most túl fontos ahhoz, mintsem hogy megengedje azoknak, akik szembehelyezkednek ezekkel az üzenetekkel, hogy késleltessenek téged, vagy eltérítsenek ettől a munkától.

Most van itt az ideje a Fiam, Kereszten való Kínszenvedése feletti, alázatos elmélkedésnek.

Gyermekeimnek meg kell tisztelniük az Általa, az egész emberiségért hozott áldozatot, a Neki szánt saját személyes áldozathozatalukkal a Nagyhét során.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok gyermekek a békéért a világban.

Imádkozzatok a Pápa védelméért is, a Katolikus Egyházzal szembeni ádáz ellenállás ezen idejében.

Az imádságra, az alázatosságra és a Fiam iránti egyszerű hűségre van szükség ahhoz, hogy Fiam szívéhez közel kerüljetek.

Én vagyok a közbenjáró.  Én magam fogom drága Fiam elé vinni imáitokat.

Én magam fogok segíteni nektek, hogy jobban szeressétek Őt, hogy a Számára szükséges vigaszt nyújtsátok Neki most, amikor a világ megemlékezik az Ő Kereszthaláláról.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért