RSS
 

Még azokat is szereti Isten, az Atya, akik szörnyű bűnt követnek el

22 ápr

2012. április 20. péntek, 15.45

Drága, szeretett leányom, el kell mondani Gyermekeimnek azt a nagyfokú szeretet, amit Szent Szívemben érzek minden gyermek iránt, akik megszülettek ezen a földön.

Még azokat is szereti Isten, az Atya, akik szörnyű bűnt követnek el.

Mindannyian Isten gyermekei vagytok.

Emiatt bánt, gyötör és okoz fájdalmat nektek a sátán, és az ő démonai.

A sátán seregébe tartozó megátalkodott bűnösöknek – akik tudják, hogy Isten létezik, de azt választották, hogy a fenevadat bálványozzák – tudniuk kell a következőt.

Mindegy mennyire tisztelitek a sátánt, ne felejtsétek el, hogy ő nem szeret titeket.

Ő gyűlöl benneteket, és el fog pusztítani titeket.

Ígéretei – melyben egy paradicsomot kínál nektek mind a földön, mind azon túl – üres hazugságok.

Hamarosan meg fogjátok kapni az Irántatok érzett szeretetem bizonyítékát. Nem lesz kétség szívetekben, hogy Én, a ti szeretett Jézusotok, szeretnélek átölelni benneteket, megbocsátani nektek, és elhozni nektek az örök békét, szeretetet, örömet és boldogságot az Én Új Királyságomban, az Új Paradicsomban.

Soha ne féljetek hátat fordítani az általatok élt életnek, amelyben bálványoztok minden állítólagos ajándékát a gazdagságnak, a szexnek és más anyagi kényelemnek, melyeket a sátán kínál nektek, akinek földi uralkodása hamarosan véget ér.

Csak Én, a ti szeretett Jézusotok, tudlak megmenteni benneteket.

Irgalmam oly hatalmas, hogy Én bármit megbocsátok majd nektek, ha bűnbánatot éreztek.

Siessetek Hozzám most.

Ne vesztegessetek el egyetlen másodpercet sem, mert jövőbeli boldogságotok forog kockán.

Én örök életet, békét, szeretetet, örömet ígérek nektek, és egy gyönyörű Paradicsomot, ahol szeretve és dédelgetve lesztek, és ahol semmiben nem fogtok hiányt szenvedni.

Ha nem tudjátok most elfogadni Irgalmas Kezemet, akkor – ha eljön az idő az utolsó napon – fogtok kapni még egy esélyt, hogy Irgalomért könyörögjetek Hozzám.

Amikor eljön ez a nap, sokan fel fogjátok ismerni a hibákat, melyeket elkövettetek.

De én még akkor is át foglak ölelni benneteket, mint egy rég elveszett, hőn szeretett gyermekét Istennek, függetlenül attól, hogy mennyire szenvedtetek a gonosz keze által.

Minden, amit tennetek kell majd, hogy hívtok Engem és Irgalmamért könyörögtök.

Ha most benne vagytok a megtévesztés és a gonoszság hálójában, ahonnan nem tudtok kiszabadulni, akkor Én arra kérlek benneteket, hogy hívjatok Engem a következő imádkozásával:

Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől

„Ó, Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit foglyul ejtett egy háló, amelyből nem tudok szabadulni

Bízom benned, Jézusom, hogy a segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán, és az ő démonainak kötelékeitől

Segíts nekem, mert elvesztem

Szükségem van a Te szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy higgyek és bízzam Benned, azért, hogy megmenekülhessek ettől a gonoszságtól, és láthassam a világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a szeretetet és a boldogságot.

Ámen.”

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért