RSS
 

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával

28 ápr

2012. április 25. szerda; 15.50

Drága, szeretett leányom, sok lélek nem ismer el Engem, pusztán azért, mert nem akarnak.

Ők tudják, ki vagyok Én.

Ők tudják, hogy a semmiből lettek teremtve Isten, az Atya által, mégis Isten semmibe vételét választják.

Nevemet a leghétköznapibb módon használják, számtalan esetben, és Nevem káromkodások közepette hagyja el a démonok által megszállottak száját.

Csak amikor az embereket tragédia sújtja, akkor állnak meg és gondolkodnak el a halálon, vagy bármilyen jövőbeli életen, melyről azt hiszik, előttük állhat.

Ezért van az, hogy Én időnként megbüntetem az ilyen lelkeket, Irgalmamnál fogva, hogy észhez térítsem őket, így meg tudom őket menteni.

A szenvedés által, mindaz az anyagi vonzerő, melyet az érzékeinkkel kutattunk, értelmetlenné fog válni, és annak látszik majd, ami valójában: múlandó újdonságok, amelyek rövid idő alatt elenyésznek.

Sok lélek születik erre a földre a Menny küldötteként. Ők, köztük például az abortált gyermekek, a szenvedést választják, a bűnösök üdvözülésének eszközeként.

Az emberi elmének nehéz megértenie az Isteni Királyságot, mivel senki sincs megáldva ezzel az ajándékkal.

Mikor a bukott angyalok fellázadtak Atyám ellen, Ő – az Én Atyám – sosem vette vissza Gyermekeinek szabad akarathoz való jogát, mivel Ő sohasem veszi el az ajándékot, melyet az emberiségnek adott.

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával.

A sátán kihasználja a szabad akaratot. De az ellen nem tud harcolni, amikor a választott lelkek lemondanak saját szabad akaratukról, és felajánlják azt Istennek.

Meghozván ezt az áldozatot, a szenvedés elfogadásával, a sátán befolyása meggyengül.

Így a bűnösök megmenekülhetnek, még ha nem is bánták meg bűneiket. Ez a szenvedés csodája.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért