RSS
 

A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek

06 ápr

2012. április 5. csütörtök; 08.00

A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek.

Atyám küldött Engem a világba, és felajánlott Engem váltságul, a világ megmentéséért a pokol tűzétől.

Én azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekek, nem azért, hogy elítéljelek titeket. Halálom egy különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az Irgalom kezét, melyet Örök Atyám nyújtott nektek.

Ez az ajándék azért volt felkínálva, hogy az emberiség megkaphassa a kiengesztelődés ajándékát, hogy ezáltal alkalmassá válhasson Atyám Királyságába belépni.

Mielőtt keresztre feszítettek Engem, részt vettem egy nagyon fontos Húsvéti Vacsorán Apostolaimmal, a Kereszthalálom előtti éjszakán.

Ez az Utolsó Vacsora egy másik különleges ajándékot biztosít. A Szent Eucharisztia ünneplésének ajándékát, mely a szeretet szentsége, hogy egy különleges ajándékkal szolgáljon nektek a Szentáldozásban, amelyben valóban magatokhoz vesztek Engem.

Valóságos Jelenlétem a Szent Eucharisztiában, ma a világban, amikor ünnepelve van a Szentmise során, nagyon különleges kegyelmeket nyújt a kegyelem állapotában lévőknek, akik szeretnek Engem, akik magukhoz vesznek Engem.

Jelenlétem oly módon érezhető, hogy megerősíti a hiteteket, amikor elfogadjátok, hogy Én valóságosan jelen vagyok a Szent Eucharisztiában.

Ha elutasítjátok Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában, akkor az egyik legjelentősebb ajándékot utasítjátok el, amit Én örökül hagytam, amikor a földre jöttem, hogy vezekeljek bűneitekért.

Meghaltam, hogy megváltsalak benneteket, és ez már önmagában egy hatalmas ajándék.

De hátrahagytam nektek egy nagyon különleges ajándékot, amelyben magatokhoz vehettek Engem testben és lélekben.

Fogadjátok el Jelenlétemet, és akkor lelketek közelebb kerül Hozzám, a Velem való valóságos egyesülésben.

Fogadjatok el Engem.

Ne hagyjatok el Engem.

Ne tagadjatok meg Engem.

Higgyétek el, minden kétséget kizáróan szívetekben, hogy az Atyaisten, szeretetéből fakadóan ajándékozott meg benneteket ezekkel az ajándékokkal.

Most elmélkedjetek Tanításaim valódi igazságán.

Ne fogadjátok el Keresztre feszítésemet, anélkül, hogy elfogadnátok az ajándékokat, melyeket szintén felkínáltam nektek az Utolsó Vacsorán. Mert, ha így tesztek, akkor megvonjátok lelketektől az élet kenyerét.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.