RSS
 

Archive for április 30th, 2012

Isten, az Atya: Mint az egész emberiség Atyja, készen állok elküldeni Fiamat, hogy visszaszerezze az Őt megillető trónt

30 ápr

2012. április 28. szombat; 15.40

Leányom, ezek a hónapok nemcsak számodra voltak nehezek, hanem valamennyi szeretett Gyermekem számára is.

Én vagyok a Teremtés és a szeretet Atyja, mély szenvedéllyel minden egyes gyermekem iránt, függetlenül attól, mennyire bántanak meg Engem.

Nagyon sok előkészületet igényel, a lelkek felkészítésének segítése, szeretett Fiam, Jézus Krisztus eljövetelére.

Az emberiség nagy része most szenved az üldöztetés miatt. Ez az üldöztetés nemcsak a nyomort és a pénztelenséget foglalja magába, hanem a lélek éhezését is.

Mint az egész emberiség Atyja, készen állok visszaküldeni Fiamat, hogy visszaszerezze az Őt megillető trónt.

Csak Én ismerem ennek az idejét. Még Fiam sincs tisztában az időponttal.

Elmondhatom nektek, hogy ez hamarosan megtörténik, és hogy ennek, a jelenleg a földön élő generációnak a többsége meg fogja érni a napot, mikor Fiam visszatér nagy dicsőségében.

Én most készülök összegyűjteni valamennyi Gyermekemet, azáltal, hogy kivezetem őket a szenvedés szörnyű mélységéből, melyet el kellett viselniük a vadonban.

Ez a vadon Lucifer és az ő bukott angyalainak keze által jött létre, akik körüljárnak a világban Ádám és Éva bűnbeesése óta.

Gyermekeim közül sokan ma lehetetlennek találják, hogy higgyenek Bennem, Istenben, az ő Teremtőjükben és Atyjukban.

Megáldottam Gyermekeimet intelligenciával és önálló szabad akarattal, melynek során bármilyen módját választhatják annak, hogy hogyan élik az életüket.

Királyságom felé vezetendő őket, nekik adtam a Tízparancsolatot, mely kőbe van vésve.

Ez (a Tízparancsolat) sosem változott, mégis Gyermekeim okosabbnak gondolják magukat, mint amilyenek valójában, és új jelentéseket kreáltak, melyek elfogadhatatlanok Számomra.

Valamennyi démon – akik szétszóródtak és elözönlötték a földet – uralkodásának az ideje csaknem lejárt.

Kérem valamennyi Gyermekemet, hogy figyeljen. Az időtök a földön, mint azt tudjátok, a végéhez közeledik.

Ugyanakkor van egy új világ, egy Új Paradicsom vár rátok.

Ez felülmúl majd mindent, amit valaha is el tudtatok képzelni, és már egy ideje elkészült, szeretettel, minden egyes férfi, nő és gyermek számára.

Végre egyesíteni fogom valamennyi drága Családomat, és mindannyian harmóniában, szeretetben és boldogságban fogunk élni az örökkévalóságig.

Értetek, akik nem vagytok hajlandóak belépni az Új Paradicsomba, mindent meg fogok tenni, ami Hatalmamban áll, hogy megakadályozzalak benneteket abban, hogy hátat fordítsatok a benneteket megillető örökségnek.

A szabad akaratotok ajándéka miatt, melyet Én sosem fogok megvonni tőletek, a választás a tiétek.

Csak annyit kell tennetek, hogy idefordítjátok a fejeteket, és megnyitjátok a szíveteket.

Aztán Karjaimba kell futnotok, így haza tudlak vinni benneteket.

Ez az Én legdrágább és legbecsesebb óhajom, hogy valamennyi dédelgetett Gyermekemet hazavigyem, az őket megillető helyre, ahová tartoznak.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy