RSS
 

Archive for április 28th, 2012

Azok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül lesznek elvíve az Új Ég és Új Földre.

28 ápr

2012. április 26. kedd, 20.30

Drága, szeretett leányom, ismételten el kell mondanom Isten valamennyi gyermekének, hogy ne aggódjanak vagy féljenek az eljövendő események miatt.

Az egész emberiség hamarosan tanúja lesz Irgalmasságomnak, és sokan – miközben bűnbánóak lesznek bűneik miatt -, nem fognak félni Tőlem.

Ehelyett lelküket eltölti majd az Én Isteni Szeretetem. Világosságom járja majd át testüket, és örvendezni fognak.

Az Új Béke Korszakának ideje hatalmas örömet és izgalmat hoz azoknak, akik elfogadják Irgalmas Kezem.

Minden egyes bűnös meg van hívva az örök életre, és nem szabad odébbállniuk (csak) azért, mert össze vannak zavarodva.

Békekorszakom egy új világ lesz, ahol tizenkét nemzet fog uralkodni Vezetésem, Irányításom alatt.

Békében, szeretetben és harmóniában fogtok élni. A természetes környezet, amit láttok ma a földön, jelentéktelenné fog halványulni, amikor összehasonlítjátok az előttetek álló világgal.

Azok, akik aggódnak családjaik és szeretteik miatt, vagy féltik őket, hozzátok őket magatokkal az Én csodálatos Új Paradicsomomba.

Imádkozzatok értük, és Én különleges kegyelmeket fogok adni nekik azért, hogy megkapják majd Szeretetem felismerésének ajándékát.

Ez Atyám leghőbb óhaja, látni a csodálatot, az örömet és a szeretetet amint átragyogja minden egyes gyermekét, amikor Ő bemutatja az Új Paradicsomot.

Újraegyesültök majd szeretteitekkel, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és fel fognak támadni a halálból.

Miért ne hinnétek egy ilyen ajándékban? Ha hisztek abbéli Ígéretemben, hogy eljövök újra, akkor érezni fogjátok a békét.

Csak annyit kérek, hogy készüljetek fel az ima által. Ha kegyelemért és másokért imádkoztok, akkor minden rendben lesz.

Irgalmam oly hatalmas, hogy csak néhányan nem fogják felismerni Isteni Ígéretemet, hogy összegyűjtöm és hazaviszem Isten minden gyermekét, valamint, hogy elviszem őket a sátán és az ő démoni angyalainak satuszerű szorításából.

Királyságom igazságát még az ateisták is látni fogják, akik le lesznek döbbenve. Mégis hitetlenségük a legtöbb esetben alázatos szeretetté és elfogadássá fog változni.

Bár sok nehéz időszak elé néztek, egyik sem lesz olyan kemény, hogy ne tudjatok úrrá lenni rajtuk, Irántam, a ti Jézusotok iránti szeretetek révén.

Kérlek, ne engedjétek, hogy a félelem útját állja annak, hogy örömmel fogadjátok el az Új Paradicsomom ajándékát.

Azok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül lesznek elvíve az Új Ég és Új Földre.

Azok miatt a megátalkodott bűnösök miatt kellene aggódnotok, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg nekik, akik vissza fogják utasítani Kezem, és akik inkább ragaszkodnak majd gonosz útjaikhoz.

Nekik szükségük van a ti imáitokra.

Imádkozzatok állhatatosan az ő lelkük üdvösségéért.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával

28 ápr

2012. április 25. szerda; 15.50

Drága, szeretett leányom, sok lélek nem ismer el Engem, pusztán azért, mert nem akarnak.

Ők tudják, ki vagyok Én.

Ők tudják, hogy a semmiből lettek teremtve Isten, az Atya által, mégis Isten semmibe vételét választják.

Nevemet a leghétköznapibb módon használják, számtalan esetben, és Nevem káromkodások közepette hagyja el a démonok által megszállottak száját.

Csak amikor az embereket tragédia sújtja, akkor állnak meg és gondolkodnak el a halálon, vagy bármilyen jövőbeli életen, melyről azt hiszik, előttük állhat.

Ezért van az, hogy Én időnként megbüntetem az ilyen lelkeket, Irgalmamnál fogva, hogy észhez térítsem őket, így meg tudom őket menteni.

A szenvedés által, mindaz az anyagi vonzerő, melyet az érzékeinkkel kutattunk, értelmetlenné fog válni, és annak látszik majd, ami valójában: múlandó újdonságok, amelyek rövid idő alatt elenyésznek.

Sok lélek születik erre a földre a Menny küldötteként. Ők, köztük például az abortált gyermekek, a szenvedést választják, a bűnösök üdvözülésének eszközeként.

Az emberi elmének nehéz megértenie az Isteni Királyságot, mivel senki sincs megáldva ezzel az ajándékkal.

Mikor a bukott angyalok fellázadtak Atyám ellen, Ő – az Én Atyám – sosem vette vissza Gyermekeinek szabad akarathoz való jogát, mivel Ő sohasem veszi el az ajándékot, melyet az emberiségnek adott.

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya Isteni Akaratával.

A sátán kihasználja a szabad akaratot. De az ellen nem tud harcolni, amikor a választott lelkek lemondanak saját szabad akaratukról, és felajánlják azt Istennek.

Meghozván ezt az áldozatot, a szenvedés elfogadásával, a sátán befolyása meggyengül.

Így a bűnösök megmenekülhetnek, még ha nem is bánták meg bűneiket. Ez a szenvedés csodája.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy