RSS
 

Archive for április 24th, 2012

Segítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre

24 ápr

2012. április 22. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, az emberiségnek tudnia kell, hogy már nincs messze az ideje annak, hogy bemutassam Magam egy hitetlen világnak.

Isten valamennyi gyermekének, akik odaadó hívők – Irántam, az ő szeretett Jézusuk iránti hűségükből fakadóan – most segíteniük kell Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.

Oly sok időt szántam arra, hogy visszacsalogassam a lelkeket Szent Szívemhez.

Ez fontos volt, mert e nélkül az idő nélkül, nagyon kevés lélek lenne képes belépni az Én Új Paradicsomomba.

Szent Nevemben arra kérek mindenkit, hogy  engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket és segítsek nektek hirdetni Tanításaim igazságát a világ minden szegletében.

Először egyszerű Tanításaimról beszéljetek. Akik Követőimnek mondják magukat, azoktól mind elvárom a felebaráti szeretetet.

Csak Második Eljövetelemről beszéljetek.

Bárki, aki elítél benneteket, emlékeztessétek őket arra, hogy Ígéretemnek, miszerint újra eljövök dicsőségben ítélni élőket és holtakat, be kell teljesednie ennek a nemzedéknek az életében.

Szentlelkem el fogja tölteni azok lelkét, akiknek átadjátok Szent Szavamat.

De előbb kérnetek kell Tőlem ezt a különleges kegyelmet. Mielőtt Én jóváhagynám és megerősíteném, hogy ezt a legszentebb feladatot végezzétek, felszólítalak benneteket, hogy kérjétek Tőlem ezt a kegyelmet, az Imahadjárat (48)-as imájának imádkozásával.

Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére

” Ó, Jézusom

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek megmenekülhessenek

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.”

Menj most, Hadseregem, mert fel lettetek vértezve az emberiség megtérítéséhez szükséges fegyverzettel.

Ki fognak gúnyolni benneteket küldetésetek során, sértegetni és támadni fognak titeket.

Tudnotok kell, hogy amikor ez történik, akkor váltok igazán Isten gyermekévé.

Ne féljetek, mert Én meg fogom adni nektek az erőt, hogy leküzdjétek az ilyen akadályokat.

Vezetni foglak benneteket végig az úton. Menjetek békével és szeretettel.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

24 ápr

2012. április 22. vasárnap, 10.00

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újraéledhessen

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad.

 Ámen.”  

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Gyermekek, amikor nehéznek vagy fájdalmasnak tűnő időszakok vannak, mindig hívjatok Engem

24 ápr

2012. április 22. vasárnap, 10.00

Gyermekem, Fiam nagyon boldog azért, hogy az Ő szeretett hadserege Szent óhajának engedelmeskedve imádkozza Imahadjáratának imáit.

Ezek a modern időkre szóló imák segítenek Isten minden gyermekének a szükséges védelemre lelni, hogy megbirkózzanak a nehéz időkkel, mellyel nagyon sok lélek néz most szembe.

Gyermekek, amikor nehéznek vagy fájdalmasnak tűnő időszakok vannak, mindig hívjatok Engem, a ti Szeretett Édesanyátokat, hogy járjak közben Drága Fiamnál a nevetekben.

Mindig emlékezzetek arra, hogy az Istennek felajánlott személyes áldozataitok nagyon sok lelket segítenek megmenteni a földön.

Imáitok mindig meghallgatásra találnak.

Soha nincsenek figyelmen kívül hagyva, hanem Atyámnak, az Ő Akarata szerint van gondja rájuk.

Ezért türelmesnek kell lennetek, gyermekek. Mindig helyezzétek teljes bizalmatokat Fiamba.

Adjátok át Neki minden félelmeteket és szenvedéseteket, aztán bíznotok kell abban, hogy Ő majd gondot visel mindenre.

Közületek azon hívőknek, akik nehéznek találjátok az imádkozást, vagy Fiam iránti szereteteteket életben tartani, íme egy különleges ima, az Imahadjárat (47)-es imája, mely segít újraéleszteni Jézus iránti szereteteteket.

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újraéledhessen

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad.

 Ámen.”  

Menjetek békével, gyermekek. Ne feledjétek, amikor szívből kértek engem, hogy imádkozzam értetek, én, az Üdvösség Anyja, mutatom majd be kéréseteket szeretett Fiamnak.

Én soha nem fogok figyelmen kívül hagyni egyetlen kérést sem, ha ezek megegyeznek Fiam óhajával, és az Atya Szent Akarata szerint valók.

Tanuljatok meg jobban bízni, gyermekek. Amikor bíztok Drága Fiamban, azzal bizonyítjátok az Iránta való szereteteteket.

Ha szeretetetek gyenge, akkor a Belé vetett bizalmatok is gyenge lesz.

Közületek csak azok lesznek megáldva, a hitetek megerősítésére adott kegyelmekkel, akik megalázkodnak Fiam előtt.

Soha ne adjátok fel, amikor kétségbeesettnek érzitek magatokat.

A kétségbeesést a gonosz okozza.

Csak forduljatok hozzám, és én imádkozni fogok, hogy a béke visszatérjen a lelketekbe.

Ha ezt teszitek, akkor képesek lesztek ellene mondani a gonosz kísértésének, és szabadokká váltok.

Áldott Édesanyátok

Az Angyalok Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy