RSS
 

Archive for április 8th, 2012

Húsvét az az időszak, amikor Kereszthalálomat illően szemlélik

08 ápr

2012. április 6. péntek, 10.20

Drága, szeretett leányom, mily nagyon megvigasztalsz Engem, Szomorúságom idején. Mily nagy szeretet adsz, és vigaszt nyújtasz Nekem, amire Én áhítozom a lelkek részéről. Ó, bárcsak minden lélek egyesítené és egybefonná a szívét az Enyémmel, akkor Isten Szent Családja teljes lenne. Csak akkor fog Atyám Isteni akarata beteljesedni, amikor minden lélek megmenekült.

Húsvét az az időszak, amikor Kereszthalálomat illően szemlélik, és a halálból való Feltámadásomat teljes mértékben elismerik, mert ez a szabadságot hozza el az emberiségnek.

Feltámadásom azt jelenti, hogy ti, valamennyien, akik szerettek Engem, és hirdetitek Szent Szavamat (Üzenetemet), ti is feltámadhattok a halálból.

Mindazok, akik a kegyelem állapotában haltak meg és kegyeltek Atyám által, szintén fel fognak támadni dicsőségben a halálból azon a napon, amikor Én ítélni jövök.

Ők csatlakozni fognak az élőkhöz, akik nemcsak testben élnek, hanem az Úr lelkében is, és elnyerték az örök életet.

Sokan nem értik Ígéretemet.

Mindazok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, fel fognak támadni testben, szellemben és lélekben, testi romlástól mentesen, és a Velem való teljes egyesülésben.

Valamennyi kiválasztott, Atyám Isteni Akarata szerint fog élni.

Szeretetben, békességben és harmóniában fogtok élni az ezer évig tartó dicsőséges földi Uralkodásom alatt.

Egyesülni fogtok dicsőségben az első, halálból való feltámadottakkal. Azokkal a lelkekkel – beleértve szeretett családotokat és barátaitokat – akik alkalmasnak ítéltettek arra, hogy belépjenek földi új Paradicsomomba.

Ez az az élet, amit nektek mindannyiatoknak keresnetek kell. Ne legyenek kétségeitek.

Azok a szegény lelkek, akik nem tudják elfogadni Létezésem igazságát, vagy azt az Ígéretemet, hogy megítélem az élőket és holtakat, a hajukat fogják tépni, amikor szembesülnek azzal a szörnyű sorssal, amely előttük áll, amikor feltárul az igazság.

Nektek, hívőknek, szintén óvatosnak kell lennetek.

Sokan közületek, akik nem szeretnek Engem eléggé, vagy akik biztosra vesznek Engem, elkövetitek azt a hibát, hogy elhiszitek, hogy Irgalmam figyelmen kívül hagyja a bűnöket, ahol nem létezik bűntudat és bűnbánat.

Irgalmam kimeríthetetlen, el akarok halmozni Kegyelmeimmel minden bűnöst. De vannak olyanok, akik önelégültek abban a téves feltételezésben, hogy Tanításaimat illető tudásuk elég ahhoz, hogy megmentsem őket. Ők közömbösek Szeretetem iránt. Hiányzik belőlük a szerető szív, kevés alázat van lelkükben, és úgy gondolják, hogy bizonyos bűnöket nem érdemes megbánni. Ez a gondolkodás veszélyes, és csak arra szolgál, hogy még inkább eltávolítsa az ilyen lelkeket Tőlem.

Nincs egy olyan kis bűn sem, amely figyelmen kívül hagyható. Feloldozás csak akkor adható, ha megbánjátok bűneiteket. Csak akkor tudjátok megbánni bűneiteket, ha mentesek vagytok a gőgtől, és alázatos szívűek vagytok.

Örvendezzetek Gyermekeim ezen Húsvétkor. Csakúgy, mint az Én Kereszthalálom, amely a megváltás ajándékát adta nektek, a halálból való Feltámadásom az, amely szintén örök életet fog adni nektek, amelyet az Én Örök Atyám oly régóta tervez.

Sok minden vár még rátok. Mert az örök élet, amelyet megígértem nektek csak ezt jelenti: örök életet testben, szellemben és lélekben.

Fontos, hogy törekedjetek erre az új életre, és hogy felkészítsétek lelketeket.

A sátán és az ő démonai minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy az Új Paradicsomomban való örök élet nem létezik, és hogy Második Eljövetelem is egy hazugság.

A papok, az egyház tagjai és a buzgó keresztények lesznek azok, akiket elsőként vesz célba.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Örök Atyámhoz, hogy védelmezzen benneteket drága Véremmel, hogy közületek senki ne tágítson az igazság mellől.

Szeretett Jézus Krisztusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy