RSS
 

Archive for április 6th, 2012

A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek

06 ápr

2012. április 5. csütörtök; 08.00

A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek.

Atyám küldött Engem a világba, és felajánlott Engem váltságul, a világ megmentéséért a pokol tűzétől.

Én azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekek, nem azért, hogy elítéljelek titeket. Halálom egy különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az Irgalom kezét, melyet Örök Atyám nyújtott nektek.

Ez az ajándék azért volt felkínálva, hogy az emberiség megkaphassa a kiengesztelődés ajándékát, hogy ezáltal alkalmassá válhasson Atyám Királyságába belépni.

Mielőtt keresztre feszítettek Engem, részt vettem egy nagyon fontos Húsvéti Vacsorán Apostolaimmal, a Kereszthalálom előtti éjszakán.

Ez az Utolsó Vacsora egy másik különleges ajándékot biztosít. A Szent Eucharisztia ünneplésének ajándékát, mely a szeretet szentsége, hogy egy különleges ajándékkal szolgáljon nektek a Szentáldozásban, amelyben valóban magatokhoz vesztek Engem.

Valóságos Jelenlétem a Szent Eucharisztiában, ma a világban, amikor ünnepelve van a Szentmise során, nagyon különleges kegyelmeket nyújt a kegyelem állapotában lévőknek, akik szeretnek Engem, akik magukhoz vesznek Engem.

Jelenlétem oly módon érezhető, hogy megerősíti a hiteteket, amikor elfogadjátok, hogy Én valóságosan jelen vagyok a Szent Eucharisztiában.

Ha elutasítjátok Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában, akkor az egyik legjelentősebb ajándékot utasítjátok el, amit Én örökül hagytam, amikor a földre jöttem, hogy vezekeljek bűneitekért.

Meghaltam, hogy megváltsalak benneteket, és ez már önmagában egy hatalmas ajándék.

De hátrahagytam nektek egy nagyon különleges ajándékot, amelyben magatokhoz vehettek Engem testben és lélekben.

Fogadjátok el Jelenlétemet, és akkor lelketek közelebb kerül Hozzám, a Velem való valóságos egyesülésben.

Fogadjatok el Engem.

Ne hagyjatok el Engem.

Ne tagadjatok meg Engem.

Higgyétek el, minden kétséget kizáróan szívetekben, hogy az Atyaisten, szeretetéből fakadóan ajándékozott meg benneteket ezekkel az ajándékokkal.

Most elmélkedjetek Tanításaim valódi igazságán.

Ne fogadjátok el Keresztre feszítésemet, anélkül, hogy elfogadnátok az ajándékokat, melyeket szintén felkínáltam nektek az Utolsó Vacsorán. Mert, ha így tesztek, akkor megvonjátok lelketektől az élet kenyerét.

Szeretett Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kérlek, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, és kezdjétek el Kilencedemet Nagypénteken

06 ápr

2012. április 4., szerda 1.00

Drága, szeretett leányom, az idő csaknem elérkezett az egész világ számára, hogy elmélkedjetek Kereszthalálomon.

2012 az az idő, amikor Nekem sürgősen szükségem van imáitokra azokért, akik nem fognak felismeri Engem, és azokért, akik nem ismernek Engem.

A ti feladatotok lesz, szeretett Követőim, hogy segítsetek Nekem megmenteni azokat a szegény lelkeket, akiket közel kell vonnom Magamhoz, hogy fel tudjam készíteni őket az Én Új Paradicsomomra.

Gyermekek, szeretném, ha imádkoznátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, és elkezdenétek az Isteni Irgalmasság kilenc napos Kilencedét Nagypénteken.

Fontos, hogy közületek minél többen elvégezzék ezt a Kilencedet a többi lélekért. Ezért nagy kegyelmekben lesz részetek, és Én soha nem hagylak el titeket. Meg fogom menteni a lelketeket, amikor Elém járultok az Ítélet Napján.

Sosem szabad belefáradnotok az imádkozásba, mellyel a többi lelket mentitek meg. Ti vagytok az Én Hadseregem, és az Általam adott kegyelmek révén ti Velem fogtok együttműködni a föld, Bűntől való megtisztításában (még) Második Eljövetelem előtt.

Az imádkozás nem megy könnyen mindannyiatoknak. A legjobb módja ennek az, ha egyesítitek magatokat az Én Fájdalmas Kínszenvedésemmel, és elmélkedtek Szenvedésemről, különösen Haláltusámról a (Getszemáni) Kertben. Az Én Nagy Irgalmam ekkor a leghathatósabb. Pont a bűnösökért – köztük azokért a pogányokért, akiknek soha nem adatott meg a lehetőség, hogy megismerjenek Engem – álltam ki a legnagyobb kínokat.

Ti, akik szerettek Engem, tudjátok ezt.

Minél teljesebb a Belém vetett bizalmatok, annál erősebb az Én Irgalmam. Annál inkább meg tudok bocsátani. Irgalmam olyan hathatós, hogy ez az egész emberiség bűnét el tudja söpörni a föld színéről.

Azok, akik hisznek Bennem, bíznak Bennem, az életszentség magas fokára juthatnak el azáltal, hogy – mintegy elsőbbségként- segítenek megmenteni felebarátaik lelkét. Irántam való szeretetből teszik ezt, mert tudják, hogy ez nagy vigaszt nyújt Nekem.

Nektek, az Én tiszta és igaz Követőimnek, akik oly nagyon szerettek Engem, tudnotok kell, hogy szívetek nagylelkűsége által tudom megmenteni a bűnösöket.

Meg kell értenetek, hogy a bűnösökért haltam meg, és őutánuk szomjazom a legjobban. Nagy könyörülettel vagyok a bűnösök iránt.

De nektek, Követőim, akik szintén bűnösök vagytok, teljesen bíznotok kell Bennem. Ezáltal számos különleges kegyelemben részesültök.

Minél inkább kéritek Segítségemet, annál inkább megkapjátok.  A köztetek és Köztem lévő kötelék miatt, ti segíteni tudtok Nekem megmenteni a többi lelket, hogy ne merüljenek el a kétségbeesésben és a reménytelenségben.

Ne feledjétek az Isteni Irgalmasság Kilenced erejét, és azt a számos lelket, akiket megmentetek Nekem ebben az évben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy