RSS
 

Archive for április 3rd, 2012

Új Csodáim bemutatásra kerülnek majd a világ számára

03 ápr

2012. március 31. vasárnap, 11.00

Legdrágább, szeretett leányom, bátornak kell maradnod szenvedésed során, és ne engedd, hogy félelem költözzön szívedbe.

A Velem való igazi egyesülésben, szenvedésed egybeesik Kereszthalálom megemlékezésének hetével.

Ez nem véletlen. Mert a szenvedés, amit te és más választott lélek elszenved ezen a héten, lelkek millióit fogja megmenteni a pokol tűzétől.

Éppúgy, ahogy Én elszenvedtem a fájdalmat, a kínt és a halált, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól, ugyanúgy szenvednek az áldozatos lelkek a többi lélek megmentése érdekében, hogy ők megkaphassák az örök élet ajándékát.

Függetlenül attól, hogy milyen nehéz és ijesztő ez a szenvedés, gondolj mindig az emberiségnek szánt ajándékra, amelyet ez képvisel.

Gyermekek, mivel a Nagyhét kezdődik, kérlek, elmélkedjetek Kereszthalálomon.

Ne csak a szenvedésen, de a szabadság ajándékán is, amelyet Kereszthalálom nyújt az egész emberiségnek.

Egyetlen egy lélek – beleértve a sátán befolyása alatt álló kegyetlen és megátalkodott bűnösöket is – sem lesz kizárva Irgalmasságomból.

Az irgalom, mely szeretett Atyám ajándéka révén vált lehetségessé, melyet a világnak adományozott.

Amikor Ő elküldött Engem, az Ő egyetlen Fiát, Ő a legnagyobb áldozatot hozta.

Ez az áldozat – amely bizonyítja az Ő szenvedélyes szeretetét valamennyi Gyermeke iránt – azt jelentette, hogy elpusztítható a sátán egyszer és mindenkorra.

Atyám által, az emberiségnek adott szabad akarat miatt, minden ember választás elé lesz állítva.

Vagy Atyámmal lesztek, vagy Ellene.

Vagy az Örök Élet Paradicsomát választjátok majd, vagy a Pokol borzalmait.

A sátán, ahogy napjai csaknem végetérnek, nem ül ölbe tett kézzel, miközben Új Csodáim bemutatásra kerülnek világ számára ebben az időben.

Nemcsak a sötét lelkeket fogja megtámadni, azért, hogy további sötétségbe és az ő csatlósaihoz közelebb csábítsa őket, hanem a hithű keresztényeket is célba veszi.

A csodák, melyekről beszélek, először is a rajtad – az Én leányomon – keresztüli Kommunikációm. Hangom meghallgatásra kerül, és a megtérések megsokszorozódnak.

Lelkek millióira tarthatok már igényt, ezen üzenetek által.

A többi csodát, köztük Irgalmasságom nagy ajándékát, bemutatom a világnak hamarosan, mikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik.

Minden egyes férfi, nő és gyermek első alkalommal nyer bizonyítékot nemcsak arra vonatkozólag, hogy Isten, az Atya létezik, hanem arra is, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő egyetlen Fia, szintén létezem.

Ez azt jelenti, hogy minden vallás – köztük a Zsidó nép is, az Én választott népem, akiktől Én származom – rá fog ébredni az igazságra.

A globális megtérés csodája felbőszíti majd a sátánt, aki nem fogja feladni, még ezen a ponton sem. Azoknak a szegény lelkeknek, akik már szörnyű bűnben élnek, nekik nagyon nehéz lesz eltávolodni a sátántól.

A további csodák között olyan globális események lesznek majd, mint az ökológiai csodák, amelyeket Atyám, az Ő két tanúja iránti – a keresztények és a zsidók iránti – szeretetéből ad majd.

Ez a két vallás erőt fog kapni majd az üldöztetése során.

Az ellenségeik szenvedni fognak majd, amikor szörnyű büntetést okoznak nekik.

És akkor jön el Második Eljövetelem, a legnagyobb csoda Feltámadásom óta. 

Ez lesz az a nap, amikor Én eljövök ítélni élőket és holtakat.

Ez az a nap, amikor Én eljövök, hogy összegyűjtsem Családomat, hogy egy családdá  váljunk.

Ez lesz  az Én uralkodásomnak a kezdete, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad ezer esztendőre.

Ekkor mindenki, az Én Atyám Isteni Akarata szerint fog élni.

 

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy