RSS
 

Szűz Mária: Minden nemzet imádkozza a rózsafüzért mostantól húsvét vasárnapig

11 márc

2012. március 9. péntek 19.15

Drága gyermekem, mennyire könnyezem, amikor látom a növekvő gyűlöletet nemcsak ellened, hanem szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szent Szava ellen.

Most már tudod mennyire szenvedett Ő a Getszemáni kertben, és hogy mennyire szenved még ma is, ahogyan minden Próbálkozását – hogy beavatkozzon megmenteni a lelkeket – meghiúsította a gonosz.

Mivel háborúk szerveződnek most, fontos, hogy Szent Rózsafüzéremet imádkozzátok minden nap Húsvétig.

Gyermekek, ha minden napot Szent Rózsafüzérem elimádkozásának, minden pénteket pedig a négy rózsafüzér elmondásának tudnátok szentelni, mostantól Húsvétig, akkor ez enyhíteni tudja és enyhíteni is fogja a világban levő legtöbb pusztítást.

Fiam nagyon boldog azok által, akik szeretettel és tiszta szívvel elfogadják az Ő Szent Szavát.

Nagy kegyelmek áradnak azokra a tiszta lelkekre, akik teljesen bíznak Benne, minden kétséget kizáróan szívükben.

Gyermekeim, ti vagytok a maradék, a hívők kis magja, akik segítenek majd gyarapítani a hadsereget, amelyre most szükség van, hogy kipusztítsa a bűnt a világban.

Imáitok, különösen Legszentebb Rózsafüzérem a fegyveretek, amely szükséges ahhoz, hogy megsemmisítsétek a gonoszt, és azokat, akiket ő megfertőz a föld minden szegletében.

Menjetek most gyermekeim, és szervezzetek az egész világra kiterjedő imádságokat, hogy az én Rózsafüzéremet imádkozza minden nemzet mostantól Húsvét Vasárnapig.

Menj békével gyermekem. A most kapott kegyelmek segíteni fognak neked, hogy megküzdj a sátántól jövő napi támadásokkal, ahogyan az ő dühe fokozódik emiatt a feladat miatt.

Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért