RSS
 

Mondd el az emberiségnek, hogy most már mindent az Én Legszentebb Kezemben tartok

22 márc

2012. március 21. szerda; 20.30

Ma este azért jöttem hozzád, drága szeretett leányom, hogy elmondjam az emberiségnek, hogy most már mindent az Én Legszentebb Kezemben tartok.

A globális csoport folyamatban lévő tervére utalok, amely kontrollálni akarja fizetőeszközeiteket, egészségügyi rendszereiteket és szuverenitásotokat (önállóságotokat).

Nem lesz megengedve nekik, hogy kontrolláljanak benneteket, és Atyám keze gyorsan le fog sújtani, ha csak megpróbálnak bántani benneteket, gyermekek.

Egyetlen olyan hívőt sem érhet bántalom majd, aki viseli Örök Atyám Védelmének Pecsétjét, az Élő Isten Pecsétjét.

Ezért kell neked, drága leányom, biztosítanod, hogy Isten gyermekei közül minél többen azonnal hozzájussanak ehhez, a világ minden pontján.

Gyermekek, a ti imáitok nagyon hathatósak voltak, különösképpen közületek azok imái, akik naponta imádkozzák Imahadjáratom imáit, Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét és a Szent Rózsafüzéreket.

Ők már késleltettek és elhárítottak egy nukleáris háborút, lelkek millióit mentették meg a pokol tüzétől, ahogyan sok földrengést is meggátoltak.

Soha ne feledjétek el, hogy imáitok a legnagyobb fegyveretek a gonosz ellen.

Irántam, Jézus Krisztus iránti szeretetetek elterjedt az Irántam való hűségeteknek köszönhetően.

Gyermekek, ti vagytok az Én modernkori tanítványaim, és most megkaptátok a felhatalmazást és a Szentlélek ajándékát, hogy terjesszétek Legszentebb Szavamat (Üzenetemet).

Azért, hogy megkapjátok a Szentlélek erejét, segítségül kell hívnotok Engem, így mindig az igazságot fogjátok mondani, mikor Szent Szavamat (Üzenetemet) hirdetitek.

Az Imahadjárat (39) imája adatik most nektek, hogy Isten valamennyi gyermeke között járva, segítsetek nekik felkészíteni lelküket az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre.

Ó Jézusom, szeretett Megváltóm 
Kérlek, áraszd rám Szentlelkedet, hogy Legszentebb Szavadról meggyőződéssel tudjak beszélni, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljöveteledre
Könyörgök Hozzád, Uram Jézus, minden szükséges kegyelemért, hogy segíthessek valamennyi vallásnak, felekezetnek és nemzetiségnek, bármerre járok
 

Segíts a Te nyelveden szólnom, 
segíts megnyugtatnom a szegény lelkeket a Te ajkaid által,
és segíts szeretnem valamennyi lelket, azzal a különleges isteni szeretettel, mely a Te Szent Szívedből árad
Segíts megmentenem a szívedhez oly közel álló lelkeket, és engedd, hogy vigaszt nyújtsak Neked, drága Jézusom, mikor az elveszett lelkek továbbra is elutasítják Irgalmadat

Jézusom, nélküled semmi vagyok, de a Te nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Nevedben, hogy segítsek megmenteni az egész emberiséget.
Ámen.

Ezen szent Üzeneteimből kiemelkedett Hadseregem már hétszázezer lelket számlál.

Segítsetek Nekem Isten gyermekei közül még többet megtéríteni, hogy egyetlen lélek se vesszen el a sátán javára az Ítéletkor.

Megerősítelek benneteket minden Nekem végzett munkátokban, gyermekek.

Szeretlek benneteket, Én drága maradék egyházam.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.