RSS
 

Második Eljövetelem tényét hevesen ellenezni fogják

25 márc

2012. március 22. csütörtök, 23.00

Drága, szeretett leányom, Fájdalmam most a te fájdalmaddá vált a Velem való teljes egyesülés során. Bár ez nagyon nehéz lesz számodra, mégis sok örömet és sok új kegyelmet fog szerezni ez neked.

Most neked adományozom a lélekolvasás képességének ajándékát. Két ok miatt hagyom rád ezt a különleges ajándékot. Az egyik, hogy megadja neked a szükséges védelmet, amikor elkezdesz majd vegyülni néhány követőmmel.

A másik, hogy megtérítsd azokat a megkeményedett szívűeket, akik szembekerülnek majd veled, amikor támadják Legszentebb Szavamat (Üzenetemet).

El kell fogadnod ezt az új szenvedést, amelyet jelenleg tapasztalsz, és tudnod kell, hogy ez folyamatosan fokozódik, a világban megnövekedett gonoszság miatt.

Te, leányom, és sok más választott lelkem, most valamennyien egyaránt megtapasztaljátok egyidejűleg a fizikai és a belső szenvedést.

Ez annak a szenvedésnek köszönhető, amelyet Legszentebb Helytartóm is tapasztal ezekben a napokban, amikor ő a legnagyobb megpróbáltatással fog szembenézni.

Fogadd el Kelyhemet leányom azokért, akik elfogadják Szent Szavamat ezeken az üzeneteken keresztül, és tudd, hogy lelki nagylelkűséged lelkek millióit menti meg minden nap. Szenvedésed egyetlen perce sem vész kárba.

Tisztában vagyok azzal, Gyermekeim, hogy amikor felveszitek Keresztemet, és követtek Engem, akkor szenvedni fogtok emiatt.

De tudnotok kell, hogy azáltal, hogy ezt teszitek, ezzel segítetek Nekem megmenteni az emberiség nagy részét. Földi Uralkodásom alatt is segíteni fogtok Nekem, amikor a csaló száműzve lesz, és amikor Új Paradicsomom létrejön a földön.

Azt is tudnotok kell, hogy ti – akik Velem szenvedtek azáltal, hogy követitek Utamat a Paradicsomba – ugyanazt az utat fogjátok megtenni a Kálváriára, mint amikor Én először jöttem.

A keresztények ma azt hihetik, hogy ha eljönnék újra, egy második alkalommal, akkor az emberek soha nem bánnának Velem újra ilyen kegyetlenséggel. Nos, tévednek.

Második Eljövetelem tényét hevesen ellenezni fogják.

Szent Szavamat (Üzenetemet) ki fogják, sőt már ki is gúnyolják, és megkérdőjelezik.

Gyermekeim, különösen a szilárd és határozott hittel rendelkezők nem értik, hogy Prófétáimat látszólag a többség elutasítja majd, ugyanúgy ahogy a múltban is.

A jelenleg nektek adott Szavamat (Üzenetemet) már sok helyen figyelmen kívül hagyják az Egyházon belül, és éppúgy elutasítják, mint ahogy a Farizeusok tették az Én időmben a földön.

Tanításaim igazságát, amely sosem változott, hazugságoknak fogják majd tekinteni.

Miért van ez? Én megmondom nektek, azért, mert oly sokan olyan mértékben elferdítették és kiforgatták Tanításaim igazságát, hogy ők már nem hisznek a halálos bűnben.

Oly sokan döntenek úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a Szent Bibliában foglalt igazságot.

Miért tagadjátok például az Új Ég és az Új Föld 1000 éves létezését?

Ez egy nagyon különleges kinyilatkoztatás, és az igazság ott van benne, hogy mindenki láthassa.

Mégis, Szent Igémet támadják.

A Jelenések Könyvét, csakúgy, mint a Dániel Könyvében foglalt próféciákat csak részletekben kaptátok meg. Sokan össze vagytok zavarodva.

De ez azért van, mert ezek tartalma, mely ezen két prófétának került kinyilatkoztatásra, el volt zárva és el volt rejtve az idők végéig.

Csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának van jogom és hatalmam kinyilatkoztatni ezek tartalmát az emberiségnek.

Hogyan állíthatjátok, hogy tudtok bármit is Második Eljövetelemről, amikor csak részleteket tudtok? Amikor ezek még nem kerültek nyilvánosságra? 

Hallgatnotok kell Szent Szavamra (Üzenetemre), mert ez azért adatik nektek, hogy megmentsétek lelketeket.

Ha továbbra is elutasítjátok Szavamat (Üzenetemet) a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezte után – amint ezen, a világnak adott Üzeneteim továbbra is ki fognak bontakozni – bűnösök lesztek Irgalmas Kezem visszautasításában.

Függetlenül attól, hogy hisztek Bennem, vagy, hogy azt állítjátok, ismertek Engem, bűnösök lesztek abban, hogy megtagadtok Engem. Mint ilyenek el fogtok veszni Számomra, és nem fogtok alkalmassá válni, hogy belépjetek a Paradicsom kapuin.

Ez az Én kötelességem, melyet tiszta szeretetből és könyörületből adok nektek, hogy Én most megpróbállak felkészíteni benneteket az utolsó időkre.

Kérlek, ne utasítsatok el Engem, ezen második alkalommal, amikor Én eljövök megmenteni az emberiséget az örök kárhozattól, és felkínálom nektek az örök üdvösség kulcsait.

Mert szeretlek benneteket, erősnek és határozottnak kell lennem, és el kell vezetnem benneteket az igazságra.

Ne várjatok az Ítélet Napjáig, az igazság felfedezésével.

Jöjjetek Velem most, és segítsetek Nekem megmenteni az egész emberiség lelkét.

Tanítótok és Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.