RSS
 

Könyörögve kérlek benneteket, ne feszítsetek ismét keresztre Engem

31 márc

2012. március 30. péntek, 15.00

Drága, szeretett leányom, nagyon fontos, hogy Isten valamennyi gyermeke megértse, miért haltam meg a világ – örök kárhozattól való – megmentése érdekében.

A sátán – aki az emberiség szívében uralkodik Ádám és Éva bűnbeesése óta – úgy gondolja, hogy ő eredményes a lelkek elrablásában.

Az emberiség nagy része nem akarta elfogadni Isten igéjét, különösen a Mózes által nekik adott Parancsolatokat.

Ekkor Én elküldettem, hogy biztosítsam, hogy az emberiség megkapja az igazságot annak reményében, hogy a világ elfogadja majd ezt, és visszafordulnak az Atyához.

Míg sokan elfogadták Legszentebb Igémet, a többség nem fogadott el Engem, mint a Messiást.

Az igazság az, hogy ők senkit sem fogadtak volna el, még a prófétákat sem, mert ők hajlandóak voltak bűnben élni, amely rabul ejtette lelküket.

Ha elfogadtak volna Engem, Én uralkodtam volna a földön, és az egész emberiség élvezhette volna az örök üdvösséget.

Ehelyett elutasítottak Engem.

A Zsidók, az Én saját népem, megvetett Engem.

A Farizeusok lenéztek Engem, bár amikor hallották Szent Igémet, egyszerűen nem tudtak figyelmen kívül hagyni Engem.

Azért, mert Igéim fényt gyújtottak lelkükben, amelyet nehezen tudtak elutasítani.

Így ők újra és újra visszajöttek Hozzám, hogy kérdezgessenek és megkérdőjelezzenek Engem.

Ma ugyanez a helyzet. Közületek azok, akik azt állítjátok, hogy elutasítjátok Prófétámon keresztül hozzátok intézett Szavamat, nem tudtok csak úgy egyszerűen hátat fordítani ennek.

Annak ellenére, hogy azt állítjátok, elutasítjátok, újra és újra visszajöttök.

Idővel el fogjátok fogadni a ma hozzátok intézett Szavamat.

Nem szabad elkövetnetek ugyanazt a hibát, amit azok követtek el, akik nemcsak elutasítottak Engem, de keresztre is feszítettek Engem.

Könyörögve kérlek benneteket, ne feszítsetek ismét keresztre Engem.

Hadd vezesselek el benneteket az üdvösségre, azáltal, hogy meghallgattok Engem most, amint szólítalak benneteket a mennyből, hogy felkészítselek benneteket az üdvösségre és az Én Új Paradicsomomra.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért